next up previous contents
Next: Artistic License Up: LISENSSIT Previous: GNU-projektin lisenssit

NPL ja MPL

NPL (Netscape Public License) on Netscape Communications Inc:n Eric Raymondin kanssa yhteistyössä luoma lisenssi, jonka tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi alunperin suljetun ohjelmiston julkistaminen Open Source -projektina [7]. MPL (Mozilla Public License) on saman yrityksen kehittämä NPL:n kaltainen lisenssi

NPL on ensimmäinen kaupallinen lisenssi, joka toteuttaa Open Source -määritelmän vaatimukset. Alunperin NPL:n tarkoituksena oli toimia Netscapen julkistaman seittiselaimen lisenssinä yhdessä MPL:n kanssa. Myöhemmin Netscape yhdisti NPL lisenssin ja MPL:n. NPL ja MPL olivat aiemminkin periaatteellisesti hyvin lähellä toisiaan. Koska lisenssitekstin otsikkona on Mozilla Public License, käytetään tässä MPL-nimitystä.

MPL:n yleiset Open Source -määritelmän vaatimat osuudet ovat samanlaisia kuin muissakin Open Source -lisensseissä. MPL eroaa muista lisensseistä muutoksia käsitteleviltä kohdiltaan. MPL jakaa ohjelmiston ja siihen tehtävät muutokset kahteen eri tyyppiin. Nämä kaksi osaa ovat alkuperäinen koodi (Covered Code) ja jatkokehitysversio (Larger Work).

Alkuperäinen koodi ja siihen tehtävät muutokset vaaditaan julkaistaviksi MPL:n alaisena. Alkuperäisellä koodilla tarkoitetaan julkistetun ohjelmiston lähdekoodia. Tässä suhteessa MPL toimii samoilla tavoin kuin GPL-lisenssi. Julkaisun yhteydessä täytyy erikseen kertoa mitkä osat koodista ovat alkuperäistä koodia. Tämä estää sekaannuksien syntymistä, kun tehdään jatkokehitysversioita. Ohjelmiston ei siis tarvitse olla kokonaan MPL-lisenssissä puhuttua niin sanottua alkuperäistä koodia, vaan ohjelmistossa voi olla myös alusta alkaen jatkokehitysversioksi katsottavia osia.

Jatkokehitysversio ja siihen tehtävät muutokset voidaan levittää millä tahansa lisenssillä. Kuitenkin alkuperäinen koodi, joka on osa jatkokehitysversiota, täytyy edelleen olla MPL:n alaista. Mikäli alkuperäiseen koodiin on tehty muutoksia, tulee myös niiden olla MPL:n alaisia. Tämä mahdollistaa kaupallisten lisämoduulien tekemisen erilaisten ohjelmointirajapintojen kautta.

Tämä kaksijakoinen suhtautuminen muutoksiin on erityisen kiinnostava yrityksille, jotka haluavat räätälöidä jonkin Open Source -ohjelmiston omiin tarkoituksiinsa. MPL-lisenssi onkin nähty siltana GPL-lisenssin vapauksiin vakavasti suhtautuvan katsontakannan ja kaupallisten lisenssien välillä.

Toinen mielenkiintoinen ominaisuus MPL-lisenssissä on sen suhtautuminen ohjelmistopatentteihin. Mikäli eri yritykset ottavat osaa kehitystyöhön, luovuttavat ne ohjelmistopatenttinsa kaikkien osapuolien käyttöön. Tämä ei ole ongelma Suomessa, jossa ohjelmistopatentteja ei myönnetä yhtä löysin perustein kuin Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen leväperäinen patenttikäytäntö ohjelmistojen suhteen on tämän kohdan takana.


next up previous contents
Next: Artistic License Up: LISENSSIT Previous: GNU-projektin lisenssit
Lehti Rami
1999-09-30