next up previous contents
Next: Lisenssin valinta Up: LISENSSIT Previous: NPL ja MPL

Artistic License

Lisenssi on kehitetty sen ajatuksen pohjalta, että ohjelmistot voidaan rinnastaa taideteoksiin. Lisenssillä on haluttu jättää ohjelmiston alkuperäiselle kehittäjälle ``taiteellinen'' valta ohjelmiston kehityksessä [8]. Lähdekoodi on samalla pyritty pitämään suhteellisen avoimena. Tämä lisenssi on vaikutuksiltaan miltei samanlainen kuin LGPL.

Tässä lisenssissä on kuitenkin muutamia porsaanreikiä, jotka sallivat ohjelmistoon tehtyjen muutosten varjolla lisenssin vaihtamisen. Menemättä kovinkaan tarkasti yksityiskohtiin voidaan sanoa, että tietyistä teknisistä syistä voidaan tietyillä ehdoilla julkaista osa lähdekoodista jopa julkisomaisuutena. Monien mielestä Artistic License -lisenssi on tämän takia käyttökelvoton.

Nykyään monet alunperin Artistic License lisenssin alaiset ohjelmistot, ovat kaksoislisensoituja. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjä voi valita joko GPL:n tai alkuperäisen Artistic License -lisenssin. Näin on lisensoitu mm. Perl-tulkki [9].

Artistic License ei ole lakimiesten kirjoittama ja tämän huomaa lisenssin tekstistä. Sen kirjoittaja, Larry Wall, ei pyrkinytkään sitä tehdessään täydelliseen tarkkuuteen, vaan hän pyrki esittämään omia mielipiteitään siitä, kuinka vapaita ohjelmistoja tulisi levittää. Myöhemmin tätä lisenssiä on käytetty monissa projekteissa. Edellämainitun tultua ilmi joutuivat useat projektit vaihtamaan lisensointiaan. Projekteissa, joissa kehittäjiä on ympäri maailmaa, ei ole helppoa vaihtaa lisenssiä, koska kaikkien koodia kirjoittaneiden pitää suostua lisenssimuutokseen. Tämä lisenssi on hyvä esimerkki siitä, mitä huonosti suunnitellut lisenssit aiheuttavat.


next up previous contents
Next: Lisenssin valinta Up: LISENSSIT Previous: NPL ja MPL
Lehti Rami
1999-09-30