next up previous contents
Next: Katedraali ja basaari Up: OHJELMISTOKEHITYS Previous: OHJELMISTOKEHITYS

Perusasiat

Open Source -projektit ovat kuin mitä tahansa ohjelmistotekniikan projekteja perusasioiltaan ja työkaluiltaan. Koodin kirjoitus on samaa, tehdään sitä sitten työn tai harrastuksen takia; motivaatio tosin on harrastuksessa usein parempi.

Projekteihin ei usein ole käytettävissä rahaa lainkaan tai hyvin vähän. Niitä tehdään vapaa-ajalla tai muun työn ohessa. Tämä asettaa vakavia rajoituksia sille, kuinka nopeata kehitys voi olla. Tästä syystä kehitys voi olla hyvinkin hidasta.

Suurimpien projektien vetäjät kuten Linus Torvalds (Linux-käyttöjärjestelmäydin), Dirk Hohndel (XFree86), Miguel de Icaza (GNOME) ja monet muut ovat saanet tai hankkineet töitä, joissa he voivat keskittyä päätoimisesti omaan Open Source -projektiinsa.

Ohjelmistotuotannollisissa asioissa Open Source -projektit eroavat jonkin verran perinteisistä kaupallisista projekteista. Koska joukko on hyvin irtonainen ja kiinteää aikataulua ei ole, on kehittäjien kiinnittäminen tiettyyn ohjelmistotuotannolliseen prosessiin hankalaa. Niinpä perinteistä vesiputousmallia ei ole käytössä Open Source -projekteissa, vaan ohjelmistot kasvatetaan. Kasvatuksella tarkoitetaan Frederick P. Brooksin Mythical Man-Month kirjassa mainitsemaa tapaa tehdä ohjelmistoja [11]. Tämä on luonnollinen tapa tehdä ohjelmistoja Open Source -ympäristössä, jossa jatkuva mielenkiinnon ylläpitäminen on tärkeää. Kaikki vesiputousmallin vaiheet ovat nivoutuneet yhteen ja niiden sykliä toistetaan monta kertaa. Yhden syklin voidaan katsoa olevan aika edellisestä julkistuksesta saadun palautteen käsittelystä uuden version julkistukseen.


next up previous contents
Next: Katedraali ja basaari Up: OHJELMISTOKEHITYS Previous: OHJELMISTOKEHITYS
Lehti Rami
1999-09-30