next up previous contents
Next: Työkalut Up: OHJELMISTOKEHITYS Previous: Katedraali ja basaari

Yhteydenpito

Koska Open Source -projekteihin osallistuvat ihmiset ovat usein maantieteellisesti hyvinkin hajallaan, ovat hyvät yhteydenpitokanavat välttämättömyys. Usein tärkeimmät yhteydenpitokanavat ovat sähköposti ja sähköpostilistat. Nämä ovat projektien elinehto. Sähköpostissa vasteajat ovat kuitenkin niin suuret, että pelkän sähköpostin käyttö hidastaa projektin etenemistä. Lisäksi sähköpostissa henkilöiden vuorovaikutus on hyvin rajoitettua.

IRC (Internet Relay Chat) on erittäin suosittu tapa käydä välittömämpää palautetta tarvitsevaa keskustelua. IRC on keskustelufoorumi, jossa ihmiset voivat liittyä ``kanaville'', joissa varsinainen keskustelu sitten käydään tekstimuotoisena. IRC:n käyttö on joissakin projekteissa jopa tärkeämpää kuin sähköpostilistat. IRC:n välityksellä pidetään kokouksia, jotka muuten olisivat mahdottomia välimatkojen takia.

Kolmas tärkeä tiedonjakokanava on seittisivut. Useimmilla projekteilla on omat seittisivunsa. Näiden sivujen kautta välitetään tietoa tietenkin myös käyttäjille. Koska sähköposti ja seittisivut ovat hyvin rajallinen media, tapaavat suurimpien projektien henkilöt eri konferensseissa ja vastaavissa tilaisuuksissa aina silloin tällöin. Näin edistetään myös projektihenkilöiden yhteenkuuluvuutta.Lehti Rami
1999-09-30