next up previous
Next: LYHENTEET Up: No Title Previous: ALKULAUSE


Sisältö

TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU

Tietotekniikan osasto

Ohjelmistotekniikka

LEHTI, RAMI: Open Source -ohjelmistokehitys

Diplomityö,  [*] s.

Tarkastaja: prof. Ilkka Haikala

Lokakuu 1999

Avainsanat: Open Source, Ohjelmistokehitys

Open Source -ohjelmistot ovat kehittyneet harrastelijoiden pikkuohjelmista suuriksi ja vakavasti otettaviksi käyttöjärjestelmäympäristöiksi. Kuitenkaan ne eivät ole menettäneet aikojen saatossa tiettyä ''hakkerimaista`` mainettaan. Toisaalta jotkut yritykset ovat viime aikoina ottaneet Open Source -ohjelmistokehityksen osaksi yrityskulttuuriaan.

Vaikka Open Source -ohjelmistokehitystä on tehty jo usean vuoden ajan, ei siitä ole tarjolla kovinkaan paljon kirjallista materiaalia. Tietoa on kuitenkin saatavissa digitaalisessa muodossa runsaasti eri puolilta Internet-verkkoa.

Kaiken markkinahumun keskellä on saattanut syntyä käsitys, että Open Source -ohjelmistokehitys on jokin taikakeino, jolla voi herättää kuolleen ohjelmistoprojektin eloon. Näin ei kuitenkaan ole. Open Source -ohjelmistokehitykselle asetetaan odotuksia, jotka saattavat olla perusteettoman korkeita.

Diplomityön tarkoituksena on kerätä yksiin kansiin hajallaan olevaa tietoa, tutkia mitä etuja Open Source -ohjelmistokehityksellä saavutetaan ja selvittää yrityksien mahdollisuuksia käyttää Open Source -ohjelmistokehitystä ja Open Source -ohjelmistoja.

TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Department of Computer Science

Software Engineering

LEHTI, RAMI: Open Source Software Development

Master of Science Thesis,  [*] pages

Examiner: prof. Ilkka Haikala

October 1999

Keywords: Open Source, Software Development

Open Source software has developed from small programs originally written by single hackers into significant operating system environments. Through the years, they have not lost their ``hacker-glamour'', however. On the other hand, some enterprises have recently adopted Open Source software development as a part of their business culture.

Even though Open Source software development has been practiced for several years already, the literature on the subject is limited. Nonetheless, there is a decent amount of information to be found on the Internet.

All the marketing buzz may have provoked the false impression that Open Source software development is a sort of ``magic powder'' which can revive a dead software project. Open Source software development may thus sometimes have unreasonably high expectations attached to it.

The aim of this thesis is to bring together scattered information, to study the advantages of Open Source software develpoment and to examine the ways in which companies can benefit from Open Source software development and Open Source software.


next up previous
Next: LYHENTEET Up: No Title Previous: ALKULAUSE
Lehti Rami
1999-09-30