next up previous contents
Next: ESIMERKKIPROJEKTEJA Up: OHJELMISTOKEHITYS Previous: Irtonaisen joukon johtaminen

Ohjelmistokehityksen kulku

Open Source -ohjelmistokehitys kulkee sykleissä, kuten edellä jo mainittiin. Tämä sykli kulkee erilaisten vaiheiden läpi, joihin vaikuttavat eri ihmiset (Kuva  2). Sykli alkaa projektin vetäjistä, kun he luovat ohjelmiston joko omien tarpeittensa tai käyttäjiltä saadun palautteen perusteella.


  
Kuva 2: Open Source -ohjelmistokehitysmalli
\includegraphics[width=13.7cm]{Ohjelmistokehitys.eps}

Projektin vetäjät tuottavat ohjelmiston, eli kirjoittavat lähdekoodin ja sulauttavat ohjelmistoon muilta saadut korjaukset. Suurissa projekteissa projektin vetäjät toimivat pikemminkin kehityksen ohjaajina kuin aktiivisina kehittäjinä. Esimerkiksi Linus Torvalds ei nykyään kirjoita kovinkaan paljoa Linux-ytimen koodista, vaan valtaosa koodista tulee erilaisilta kehitysryhmiltä. Hän pääasiassa vain koordinoi näitä ryhmiä.

Projektin vetäjät päättävät myös siitä, missä vaiheessa ohjelmisto kannattaisi julkaista. He huolehtivat ohjelmiston levittämisestä FTP-palvelimille, julkistuksesta, tiedottamisesta ja niin edelleen.

Käyttäjät ottavat ohjelmiston käyttöönsä ja testaavat sitä. Kun he haluavat parannuksia tai korjauksia ohjelmistoon, voivat he vaikuttaa ohjelmiston seuraavaan versioon. Vaikutusmahdollisuudet riippuvat siitä lisenssistä, jonka alla ohjelmisto on julkistettu, ja projektin vetäjien valitsemasta kehitysmallista. Mikäli on kyse basaari-tyylisestä ohjelmistokehityksestä, voivat käyttäjät ja kehittäjät olla hyvinkin lähellä toisiaan.

Mikäli käyttäjät ovat tyytymättömiä projektin johtajiin tai heidän valitsemaansa kehitysmalliin, voivat he aloittaa oman projektinsa. Tämä on kuitenkin suhteellisen harvinaista, sillä tehtävä työmäärä kaksinkertaistuu ja käytettävissä olevien henkilöiden määrä puolittuu tai vähenee vieläkin enemmän.

Kun käyttäjien antama palaute, joka voi olla virheraportteja, korjauspaketteja, parannusehdotuksia jne., on käsitelty ja toteutettu, voidaan aloittaa sama sykli jälleen alusta. Kehityksen käydessä kuumimmillaan voidaan tämä sykli käydä läpi muutamassa päivässä. Joissakin projekteissa julkistuksia on saattanut tulla useita samana päivänä.

Kaupallisissa ohjelmistoissa käyttäjien vaikutusmahdollisuudet ovat lisensoinnin takia miltei olemattomat. Heidän täytyy tyytyä antamaan ehdotuksia ja tekemään virheraportteja. Julkaisutiheyden ollessa kaupallisissa ohjelmistoissa hidas jää asiakkaiden antaman palautteen vaikutus huomattavan pieneksi. Asiakkaalle tulee helposti käsitys, ettei hänellä ole kovinkaan suuria vaikutusmahdollisuuksia.


next up previous contents
Next: ESIMERKKIPROJEKTEJA Up: OHJELMISTOKEHITYS Previous: Irtonaisen joukon johtaminen
Lehti Rami
1999-09-30