next up previous contents
Next: GTK - -projekti Up: ESIMERKKIPROJEKTEJA Previous: ESIMERKKIPROJEKTEJA

Yleistä

Erilaisia Open Source -projekteja on olemassa useita satoja. Niiden koko vaihtelee yhden henkilön pikkuprojektista usean sadan henkilön suurprojekteihin. Taulukossa 1 on pieni osa yleisesti käytettyjä Open Source -ohjelmia. Taulukosta näemme, että ohjelmia löytyy miltei kaikkiin tarkoituksiin. Täydellisempiä listauksia erilaisista Open Source -ohjelmistoista löytyy käyttöjärjestelmälevityksien kotisivuilta, mm. Redhat. Näissäkään ei ole kaikkia vaan vain ne, jotka on hyväksytty mukaan käyttöjärjestelmälevitykseen. Joka tapauksessa listalla on useita satoja ellei tuhansia ohjelmistoja.


 
Taulukko 1: Open Source -ohjelmistoja
Ohjelmisto Kuvaus Lisenssi Url
XFree86 X-ikkunointipalvelin BSD http://www.xfree86.org
Emacs Tekstieditori ja paljon muuta GPL http://www.gnu.org
GIMP Kuvankäsittelyohjelma GPL http://www.gimp.org
Mozilla Seittiselain MPL http://www.mozilla.org
GPG Kryptogafiasovellus GPL http://www.gnupg.org
Mutt Sähköpostin lukuohjelma GPL http://www.mutt.org
 

Projekteissa käytettävät tavat ovat melko samanlaisia. Ainoat eroavaisuudet tulevat katedraali- tai basaarityylien käytöstä. Katedraalityylisistä projekteista on harvoin saatavilla tarkkaa tietoa juuri niiden katedraalimaisuuden takia.Lehti Rami
1999-09-30