next up previous contents
Next: APACHE-projektit Up: ESIMERKKIPROJEKTEJA Previous: Yleistä

GTK - -projekti

GTK - (GIMP Toolkit-) on C++-rajapinta yleisesti käytössä olevaan GTK+ ikkunointityökaluohjelmistokirjastoon. GTK+ on olioperiaatteilla suunnilteltu, mutta C-kielellä toteutettu ohjelmistokirjasto. GTK+:lle on olemassa ohjelmointirajapintoja useille eri ohjelmointikielille.

GTK - ohjelmointirajapintaa käytetään aktiivisesti muissa projekteissa, kuten GNOME, Terraform ja Mage. GNOME on työpöytäympäristö, johon liittyy useita eri ohjelmistoja. Terraform on korkeuskäyräkarttojen manipulaatioon tarkoitettu ohjelma. Mage on seikkailupeli.

GTK -:n lisenssiksi on valittu LGPL lähinnä siksi, että se on yleiskäyttöinen kirjastorajapinta, eikä ole haluttu estää sen käyttöä kaupallisissa tuotteissa. LGPL on luonnollinen valinta, koska se on myöskin GTK+-projektissa käytettävä lisenssi.

Tätä kirjotettaessa GTK -:n viimeisin vakaa versio oli 1.0.2. Siinä oli yli 110 luokkaa. Projekti toimii läheisessä yhteistyössä GTK+- ja GNOME-projektien kanssa. Muutokset, joita tehdään GTK+:aan, heijastuvat myös GTK -:een.

Projektilla on kolme pääylläpitäjää ja 10 muuta merkittävää kehittäjää. Lisäksi projekti saa korjauksia ja parannuksia lukuisilta henkilöiltä. Projektin suosio on viimeaikoina ollut vähäistä ja kehitys on muuttunut katedraalimaiseksi. Aikaisemmin kehitys oli basaarivoittoista. Tero Pulkkinen, yksi projektin vetäjistä, toivoo, että kiinnostus projektia kohtaa kasvaisi ja kehitys voitaisiin muuttaa basaarimaisemmaksi [14].

Projektissa käytetään normaaleja työkaluja. Tärkeimpiä näistä ovat CVS, autoconf/automake, libtool, egcs, emacs, docbook, perceps ja IRC. Erityisesti IRC:n katsotaan olleen hyödyllinen työkalu kommunikoitaessa GTK+:n ja GNOME:n kehittäjien kanssa. Lisäksi IRC:n kautta on tutustuttu uusiin GTK - -projektista kiinnostuneisiin henkilöihin.

Projektipäällikkö Tero Pulkkinen pitää projektin suurimpina ongelmina seuraavia asioita:

Kaiken kaikkiaan Tero Pulkkinen pitää GTK- -projektia onnistuneena, koska se on mahdollistanut C++:lla tehtävän ohjelmistokehityksen GTK+:lle. Sittemmin GTK- on saanut useita kilpailijoita, mutta luultavasti GTK- on edelleen eniten käytetty C++-rajapinta GTK+-kirjastoon.


next up previous contents
Next: APACHE-projektit Up: ESIMERKKIPROJEKTEJA Previous: Yleistä
Lehti Rami
1999-09-30