next up previous contents
Next: AIDE-projekti Up: ESIMERKKIPROJEKTEJA Previous: GTK - -projekti

APACHE-projektit

Apache on seittipalvelinohjelmisto [15]. Sen tehtäviin kuuluu http-kyselyihin vastaaminen ja kysytyn sivun lähettäminen asiakkaalle. Apachessa on lisäksi mahdollista tuottaa dynaamisia sivuja erilaisten ohjelmointirajapintojen kautta.

Apache-projekti alkoi vuoden 1995 alussa seittimestareiden ryhmittymän jakaessa keskenään NCSA-httpd:hen tekemiään korjauksia. NCSA-httpd oli tuohon aikaan Internetin suosituin seittipalvelin. Sitä ei kuitenkaan enää aktiivisesti kehitetty. Tähän tarpeeseen perustettiin Apache-projekti. Se otti pohjakseen NCSA-httpd:n koodin.

Projektin on alkuperäisestä kehitysalustastaan johtuen ollut pakko valita BSD-tyylinen lisenssi. Apache on alunperin rakennettu NCSA-httpd:n koodin pohjalta, joka on lisensoitu BSD-tyylisellä lisenssillä. Myöhemmin miltei kaikki NCSA:lta saatu koodi on korvattu Apache-projektin omalla koodilla. Vaikka mitään sidonnaisuutta vanhaan koodiin ei enää ole, on Apachen koodi silti pidetty BSD-lisenssin alaisena. BSD-tyylisellä lisenssillä on haluttu edistää ulkopuolisten moduulien kirjoitusta. Tässä onkin onnistuttu varsin hyvin. Muiden tahojen Apachelle tekemiä moduuleja on monia kymmeniä.

Apachen ympärille kasvoi aktiivinen käyttäjäkunta suureksi osaksi siksi, että Apache-palvelin on ylivoimainen verrattuna muihin vapaasti saataviin http-palvelinohjelmistoihin. Apachen moduulirajapintaa hyödyntämään syntyi useita eri projekteja. Myöhemmin perustettiin Apache Software Foundation, jonka tarkoituksena on toimia Apache-palvelinprojektin ja muutaman Apacheen liittyvän projektin suojelijana.

Netcraft Inc:n tekemän tutkimuksen mukaan Apache on tällä hetkellä suosituin Internetissä käytetty http-palvelin [16]. Tutkimuksen mukaan yli 50 prosenttia maailman http-palvelimista on Apache-pohjaisia. Apache ohittaa seuraavana tulevan Microsoft IIS-palvelimen noin 30 prosentilla. Apache on lisäksi voittanut lukuisia eri palkintoja parhaana http-palvelinohjelmistona.


next up previous contents
Next: AIDE-projekti Up: ESIMERKKIPROJEKTEJA Previous: GTK - -projekti
Lehti Rami
1999-09-30