next up previous contents
Next: Open Source -yrityksien toimintatavat Up: SOVELTAMINEN YRITYSMAAILMASSA Previous: SOVELTAMINEN YRITYSMAAILMASSA

Perusteita Open Source -mallin käytölle

Perinteisissä ohjelmistoyrityksissä on varjeltu lähdekoodia erittäin tarkoin, koska se on usein yrityksen ainoa myyntiartikkeli ja pääasiallinen tulonlähde. Mikäli tämä tulonlähde annetaan vapaaseen levitykseen, se menetetään osittain ellei täysin. Tämä saattaa vaikuttaa hullulta ja tietyissä tilanteissa se sitä onkin.

Miksi sitten kannattaisi ryhtyä tekemään Open Source -ohjelmistokehitystä? Kaikki ohjelmistokehitys tuskin koskaan tulee olemaan Open Source -ohjelmistokehitystä. Yleiskäyttöisten ja jokapäiväisten ohjelmistojen kehitys saattaa hyvinkin tulla pääosin Open Source -ohjelmistokehitykseksi, koska kun joku tekee jostakin ohjelmistosta vapaasti saatavan version, syö se vääjäämättä markkinoita muilta samaan tarkoitukseen tehdyiltä kaupallisilta versioilta. Näin ko. ohjelmistotuotteen rahallinen arvo laskee mitättömiin - itse asiassa se voi laskea niin pieneksi, että sitä ei yksinkertaisesti enää kannata pitää suljettuna tuotteena. Tämä kehitys on nyt nähtävissä Unix-käyttöjärjestelmissä. Ilmaiset Unix-kloonit ovat valtaamassa niin suuren markkinaosuuden, että muiden on vaikea pitää asemaansa. Ensimmäinen suuri kaupallista Unix-käyttöjärjestelmää kauppaava yritys, joka on tehnyt siirron Open Sourcen suuntaan, on Sun Microsystems, jonka Solaris-käyttöjärjestelmä on nyt saatavissa lähdekoodimuodossa miltei ilmaiseksi. Lisenssi, jolla Sun Solaris-käyttöjärjestelmää jakaa, ei ole täysin Open Source -lisenssi, mutta tämä on kuitenkin liike siihen suuntaan.

Toinen suuntaus, joka tukee Open Source -liikettä, on halu maksaa sisällöstä eikä ohjelmistosta, joka mahdollistaa palvelun. Tämä trendi on nähtävissä mm. Internet-palveluntarjoajien liittymäpaketeissa. Niissä tulee hyvin usein mukana kattava paketti ohjelmistoja, jotka mahdollistavat palveluihin käsiksi pääsemisen. Asiakkaat eivät kuitenkaan maksa näistä ohjelmistoista mitään vaan ne tulevat kylkiäisinä. Maksu tulee mahdollisuudesta käyttää kyseistä palvelua.

Miltei kaikki Open Source -ohjelmistot on lisensoitu siten, että niillä ei ole minkäänlaista takuuta. Tämä saattaa olla kynnyskysymys joillekin yrityksille Open Source -ohjelmistojen käyttöönotossa. Tätä ongelmaa pidetään usein pahempana kuin se todellisuudessa on. On olemassa yrityksiä, jotka tarjoavat kaupallista tukea Open Source -ohjelmistoille. Esimerkiksi Redhat myy tukipalvelua omalle käyttöjärjestelmälevitykselleen ja Wilberworks myy tukipalvelua GIMP-kuvankäsittelyohjelmalle. Toisaalta eräiden kaupallisia ohjelmistoja myyvien yritysten tarjoamasta teknillisestä tuesta on paljon vähemmän hyötyä kuin Internetin uutisryhmistä ja sähköpostilistoilta saatavasta ilmaisesta tuesta. Esimerkiksi jos Linux-käyttöjärjestelmäytimestä löydetään turvallisuusreikä, on ongelmaan olemassa korjaus yleensä kolmen tunnin sisällä vian julkistamisesta. Monilla yrityksillä tällaisen korjauksen tuottaminen saattaa kestää useita kuukausia. Tämän aktiivisuuden takia Linux käyttäjäkunta on saanut 1997 Infoworld-lehden Paras Tuotetuki -palkinnon.


next up previous contents
Next: Open Source -yrityksien toimintatavat Up: SOVELTAMINEN YRITYSMAAILMASSA Previous: SOVELTAMINEN YRITYSMAAILMASSA
Lehti Rami
1999-09-30