next up previous contents
Next: JOHDANTO Up: No Title Previous: Sisältö

LYHENTEET

AIDE Advanced Intrusion Detection Environment; Open Source -eheystarkistinohjelmisto.
BSD Berkeley Standard Distribution; Ensimmäinen Unix-käyttöjärjestelmälevitys, joka lisensoitiin alkuperäisellä BSD-lisenssillä.
CVS Concurrent Versioning System; Versionhallintaohjelmisto, joka mahdollistaa yhtäaikaisen kehityksen eri puolilla maailmaa.
FSF Free Sofware Foundation; GNU-projektin suojelijajärjestö.
GCC GNU C-Compiler; GNU-projektin tuottama monikielikääntäjä.
GGI General Graphics Interface; GGI-projektin luoma grafiikkaohjelmointirajapinta.
GIMP General Image Manipulation Program; GPL-lisensoitu kuvankäsittelyohjelma.
GNOME GNU Object Model Environment; GPL-lisensoitu työpöytäsovelluskokoelma.
GNU GNU is Not Unix; GNU-projektin tarkoituksena on luoda täysin vapaa käyttöjärjestelmäympäristö.
GPL GNU General Public License; GNU-projektin käyttämä lisenssi.
GTK GNU ToolKit; GPL-lisensoitu ikkunointityökaluohjelmointikirjasto.

HTML HyperText Markup Language; Hyperteksti dokumenttien kuvaamiseen käytetty ohjelmointikieli.
HTTP HyperText Transfer Protocol; Protokolla, joka on suunniteltu hypertekstin välittämiseen.
HTTPD HyperText Transfer Protocol Daemon; HTML sivuja HTTP:llä jakava palvelinohjelma.
IRC Internet Relay Chat; Tekstipohjainen keskustelu ohjelmisto.
LGPL Lesser General Public License; Toinen GNU-projektin lisensseistä. Alunperin suunniteltu ohjelmistokirjastoja varten.
NPL Netscape Public License; Netscapen käyttämä Open Source -lisenssi.
MPL Mozilla Public License; Toinen Netscapen kehittämä Open Source -lisenssi. Hyvin NPL:n kaltainen.


next up previous contents
Next: JOHDANTO Up: No Title Previous: Sisältö
Lehti Rami
1999-09-30