next up previous contents
Next: EDUT JA HAITAT Up: SOVELTAMINEN YRITYSMAAILMASSA Previous: Open Source -yrityksien toimintatavat

Open Source -ohjelmistot tuotteen osana

Open Source -ohjelmistoja levitetään usein jonkin toisen tuotteen osana. Tämä on täysin mahdollista, koska lisenssit sallivat ohjelmistojen uudelleenlevittämisen binäärimuodossa. Levitettäessä kokonaisia ohjelmia muuttumattomana tuotteen osana ei lisenssiongelmia todennäköisesti tule. Open Source -ohjelmiston kehittäjät eivät välttämättä pidä siitä, jos heidän tekemäänsä ohjelmaa käytetään hyväksi tuotteessa ilman, että kyseinen yritys antaa mitään takaisin ohjelman jatkokehitykseen. Tällainen toiminta aiheuttaa usein enemmän huonoa julkisuutta kuin mitä ohjelmiston käytöstä on hyötyä.

Mikäli Open Source -ohjelmistosta käytetään vain jokin osa koodista, täytyy olla tarkkana ohjelmiston lisenssin kanssa. Esimerkiksi GPL-lisenssin kohdalla on huolehdittava, että lähdekoodiversio on saatavilla julkisesti koko ohjelmistosta. Ei siis vain alkuperäiseen koodiin tehdyt muutokset, vaan koko ohjelman lähdekoodi tulee olla julkisesti saatavilla. Tämä ei usein kuitenkaan ole haluttavaa, mikäli tehdään perinteistä, suljettua ohjelmistokehitystä. BSD-tyylisillä lisensseillä ongelma ei ole näin vakava, mutta niidenkin asettamat vaatimukset täytyy ottaa huomioon päätöksiä tehtäessä. Kunkin Open Source -lisenssin vaatimukset ovat hiukan erilaiset ja ne täytyy punnita tarkasti, ennen kuin otetaan käyttöön Open Source -koodia suljetussa ohjelmistossa.

Corel on käyttänyt onnistuneesti vapaasti saatavilla olevia Open Source -ohjelmistoja. Corel on päättänyt ottaa verkkotietokoneensa käyttöjärjestelmäytimeksi Linuxin. Mikäli yritys antaa käyttämilleen Open Source -ohjelmistoille täyden tukensa, on se kaikkien edun mukaista. Corelin tapauksessa Linux-yhteisö sai apua ARM-arkkitehtuurille tapahtuvassa siirtotyössä. Corel puolestaan sai suhteellisen pienellä investoinnilla luotettavan käyttöjärjestelmän omaan verkkotietokoneeseensa. Corelin käyttöjärjestelmälevityksen betatestauslisenssistä nousi häly, koska sen luultiin olevan liian rajoittava suhteessa Linux-käyttöjärjestelmäytimen GPL-lisenssiin. Corel julkaisi selvennyksen, jossa todettiin, että rajoittava lisenssi koski vain Corelin itsensä kehittämiä ohjelmiston osia, joita ei oltu kehitetty Open Source -lisenssin alaisena. Tämä tapaus osoittaa kuinka herkästi ja voimaakkasti Linux-yhteisö reagoi tällaisiin tapauksiin.

Apache-seittipalvelinohjelmistoa käyttää hyödykseen useamkin kaupallinen yritys. Yhteistyö näiden yritysten ja Apache-ryhmittymän välillä on sujunut hyvin. Apachea hyödyntäviä yrityksiä ovat muiden muassa IBM ja Sun Microsystems. Molemmat tukevat aktiivisesti Apachen kehitystyötä.


next up previous contents
Next: EDUT JA HAITAT Up: SOVELTAMINEN YRITYSMAAILMASSA Previous: Open Source -yrityksien toimintatavat
Lehti Rami
1999-09-30