next up previous contents
Next: Testaus Up: EDUT JA HAITAT Previous: EDUT JA HAITAT

Resurssit

Usein Open Source -projektia aloitettaessa resurssit ovat hyvinkin rajalliset. Mikäli saadaan tarpeeksi monta henkilöä kiinnostumaan projektista ja ohjelmiston käyttäjäkunta kasvaa tarpeeksi suureksi, on resursseja huomattavan paljon. Tässä tulee usein esiin eräänlainen kana-muna ongelma. Riittäviä resursseja toimivan ohjelman tuottamiseen ei saa ennen kuin on jonkinlainen toimiva ohjelmisto. Joissakin projekteissa on tehty niin, että on ensin tuotettu osittain toimiva prototyyppi, joka voidaan myöhemmin heittää osittain tai kokonaan pois.

Yleisesti ottaen, jos projekti on mielenkiintoinen tai kehitettävä ohjelma koetaan tarpeelliseksi, ollaan paljon valmiimpia tarjoamaan apua. Useat Open Source -projektit ovat kuolleet kaikessa hiljaisuudessa mielenkiinnon puutteen vuoksi. Tietysti riippuu myös projektin vetäjän karismaattisuudesta, pystyykö hän pitämään kehittäjien mielenkiintoa yllä. Vaikka itse idea olisi hyvä, ei se aina takaa menestynyttä ohjelmistoa. Esimerkiksi GNU-projektin eräänä osaprojektina oli tehdä vapaa taulukkolaskentaohjelma. Vaikka taulukkolaskennan katsotaan yleisesti olevan tärkeä, ei tämä projekti silti saanut tuulta siipiensä alle ja se vaipui unohduksiin. Myöhemmin erillinen ryhmä kehittäjiä on saanut aikaan käyttökelpoisen ja elinvoimaisen taulukkolaskentaohjelman GNOME-projektin osana.Lehti Rami
1999-09-30