next up previous contents
Next: Alkuun pääsy ja jatkuvuus Up: EDUT JA HAITAT Previous: Resurssit

Testaus

Eräs asia, joka Open Source -projekteissa on erityisen hyvällä tolalla, on testaus. Kun suurin osa käyttäjistä kokee, että heidän mielipiteellään on painoarvoa ja että heidän tekemänsä virheraportti saa aikaan korjauksen, tekevät he paljon mieluummin virheraportteja. Tämä on usein ongelmana suljetussa ohjelmistokehityksessä. Virheraporttien käsittely ja niistä aiheutuvat muutokset saattavat näkyä vasta seuraavassa ohjelmistoversiossa, joka voi olla ajallisesti hyvinkin kaukana. Tällöin käyttäjät kokevat ettei heidän mielipiteillään ole vaikutusta.

Lisäksi käyttäjät, joilla riittää taitoa virheen etsimiseen ja korjaamiseen, myös tekevät itse korjauksia ohjelmistoon ja luovuttavat korjauksensa alkuperäisille kehittäjille. Kun tämä yhdistetään nopeaan julkaisutahtiin ja aktiiviseen kehittäjäkuntaan, saadaan suurempi osa ohjelmistoissa olevista virheistä poistettua. Näin ollen myös laatu paranee.

Usein kuitenkaan aluillaan oleva projekti ei saa kovinkaan paljon tällaisia korjauksia. Vasta kun projekti on vakiintunut ja sen käyttäjäkunta on tasaantunut, voi odottaa saavansa hyviä korjauksia projektissa aktiivisesti mukana olevilta käyttäjiltä.

Virheraportteja tulee runsaasti projektista riippumatta. Suuremmissa projekteissa ongelmana saattaa olla pikemminkin virheraporttien suuri määrä kuin niiden puute. Tämän takia useissa projekteissa käytetään jotakin virheidenseurantajärjestelmää.Lehti Rami
1999-09-30