next up previous contents
Next: Suunnittelu Up: EDUT JA HAITAT Previous: Testaus

Alkuun pääsy ja jatkuvuus

Kuten muuallakin, on alkuun pääseminen usein vaikeaa. On tärkeää saada projekti hyvälle alulle, etteivät mahdolliset kehittäjät katoa huonon alkujulkistuksen takia. Näin on käynyt mm. Mnemonic-projektille, jonka tavoitteena on kehittää GPL-lisenssin alainen ilmainen seittiselain. Tämä projekti on näennäisesti täsmälleen samassa asemassa kuin vuosi sitten. Projekti aloitettiin vuonna 1997. Vuonna 1998 kehittäjät päättivät lähteä kokonaan puhtaalta pöydältä. Vasta 1999 kesällä he saivat jotakin näkyvää aikaan, jonka seurauksena kehittäjien määrä ja yleinen kiinnostus projektia kohtaan on kasvanut.

Hyvän alkujulkistuksen lisäksi voidaan alkuun pääsyä helpottaa hyvällä tiedotuksella. On olemassa useita seittipalveluja, joissa Open Source -ohjelmistojen tekijät voivat ilmoittaa ohjelmistaan tai niihin ilmestyneistä korjauksista. Tällaisia palveluja ovat mm. Freshmeat [18] ja Linux Apps List [21].

Eräs sekä alkuun pääsyyn että jatkuvuuteen vaikuttava asia on, projektin vetäjän karismaattisuus. Hyvät henkilötaidot ovat yleensä erittäin tärkeitä myös Open Source -projektien vetäjille. Karismaattisuutta voi näissä projekteissa osittain korvata hyvällä ohjelmointitaidolla ja ohjelmistosuunnittelutaidolla.

Yleisesti Open Source -projektien jatkuvuudesta ei ole takeita. Yleensä ne jatkuvat niin kauan kuin pääkehittäjää/kehittäjiä kiinnostaa. Mikäli ohjelma on tarpeeksi hyvä tai tarpeellinen, löytyy joku muu, joka jatkaa ohjelmiston kehitystä, kun alkuperäinen kehittäjä siirtyy tekemään jotakin muuta.

Näin on käynyt esimerkiksi GIMP-kuvankäsittelyohjelmalle. Alkuperäiset kehittäjät valmistuivat ja siirtyivät työelämään, eikä heillä enää ollut aikaa jatkaa kehitystyötä. Ohjelmisto oli kuitenkin niin tärkeä monelle, että kehittäjiä löytyi ja työ jatkui. Useissa muissakin projekteissa on niiden johto vaihtunut useaankin kertaan.

Yleensä, jos ohjelmisto on tarpeeksi tärkeä, projekti selviää. Aina on joku, jolla on tarpeeksi aikaa tai halua pitää yllä projektia. Nykyään, kun suurimmat Open Source -projektit ovat kasvaneet valtaviin mittasuhteisiin, saattaa näiden projektien ympärille syntyä pieniä yritysryppäitä. Esimerkiksi Linux-käyttöjärjestelmädistribuutioita on noin kymmenen kappaletta.


next up previous contents
Next: Suunnittelu Up: EDUT JA HAITAT Previous: Testaus
Lehti Rami
1999-09-30