next up previous contents
Next: Asiakkaan näkökulma Up: EDUT JA HAITAT Previous: Alkuun pääsy ja jatkuvuus

Suunnittelu

Liian usein Open Source -projekteissa jätetään suunnittelu ja määrittely aivan liian pienelle huomiolle. Tästä ei kuitenkaan ole yleensä haittaa, koska projektit ovat kohtuullisen pieniä eivätkä arkkitehtoniset ratkaisut ole kovinkaan tärkeitä näissä ohjelmistoissa. Suuremmissa projekteissa tulee olla järkevä ja suhteellisen helposti laajennettavissa oleva arkkitehtuuri, jotta ne pysyisivät elossa.

Ohjelmiston arkkitehtuurin aiheuttamat rajoitteet ja virheet hoidetaan usein siten, että kun ohjelmiston versionumerossa vaihtuu ensimmäinen kokonaisluku, tehdään täysi tai miltei täysi uudelleenkirjoitus. Ohjelmisto voidaan joutua kirjoittamaan tyhjästä pari kolmekin kertaa, ennen kuin arkkitehtuuri vakiintuu. Esimerkiksi GNU-projektin kääntäjän, GCC:n, arkkitehtuuria on muutettu usein tehokkuuden ja siirrettävyyden takia. Nykyisin arkkitehtuuri on vakaa. GCC on optimoiva monikielikääntäjä, joka tuottaa binäärikoodia useammalle prosessoriarkkitehtuurille kuin mikään muu kääntäjä maailmassa. Nykyään GCC:n kehityksessä keskitytään lähinnä uusien optimointien ja uusien kielten lisäämiseen sekä standardien mukaiseen kielten toteutukseen.

Yksi suunnittelun ja arkkitehtuurin korjauksia edistävä asia on julkiset sähköpostilistat ja seittisivuilla olevat keskustelufoorumit. Näissä kehittäjät saavat kuulla kunniansa, mikäli heidän tekemänsä ratkaisut vaikeuttavat muiden kehittäjien työtä. Tämä julkisen nolaamisen pelko kannustaa tekemään parempia ohjelmistoja.

Eräs ongelma, joka vaivaa joitakin Open Source -projekteja, on ominaisuuksien rajaaminen. Projektissa mukana olevat henkilöt haluavat, että heidän tekemänsä ohjelmisto tekee kaiken mahdollisen. Tällaisia projekteja ovat GNU Emacs ja Mnemonic. Kummankin projektin kehitystyötä on haitannut huomattavasti ominaisuuksien paljous. Emacs-tekstieditorilla voi esimerkiksi lukea sähköposteja ja Usenet-uutisia, selata seittiä ja tehdä ohjelmistokehitystä erittäin monipuolisesti.


next up previous contents
Next: Asiakkaan näkökulma Up: EDUT JA HAITAT Previous: Alkuun pääsy ja jatkuvuus
Lehti Rami
1999-09-30