next up previous contents
Next: YHTEENVETO Up: EDUT JA HAITAT Previous: Suunnittelu

Asiakkaan näkökulma

Asiakkaalle näkyvin etu on tietenkin se, ettei tarvitse maksaa varsinaisesta ohjelmistosta mitään. Ainoastaan ohjelmiston jakamiseen käytetystä mediasta ja mahdollisista ohjekirjoista joutuu maksamaan.

Toinen etu on ilmainen tuki, jota saa monista uutisryhmistä ja sähköpostilistoilta sekä lukuisilta seittisivuilta. Lisäksi on yrityksiä, jotka tarjoavat maksullisia tukipalveluja niille, jotka eivät luota ilmaiseen tukeen. Tukikysymykseen on kiinnitetty paljon huomiota. Sitä pidetään yhtenä suurimpana syynä Open Source -tuotteiden hitaalle leviämiselle. Tämä on kuitenkin ollut liioiteltua. Kaupallisten ohjelmistojen tukipalvelut ovat usein yhtä huonoja. Hyödyllisempää tietoa saa, jos etsii seitistä vastausta. Kyse on pikemminkin massan hitaudesta. Kestää oman aikansa ennen kuin vakiintuneet markkina-asemat muuttuvat.

Open Source -projekteilla tuotetut ohjelmat ovat yleisesti ottaen parempilaatuisia kuin niiden kaupalliset versiot. Tätä on tutkittu puolueettomissa tutkimuksissa 1989 [22] ja 1998 [23]. Molemmilla kerroilla todettiin, että GNU-projektin tuottamissa Unixin perustyökaluissa on vähemmän virheitä kuin kaupallisten Unixien vastaavissa ohjelmissa.

Asiakkaalle näkyviä haittoja on yleisesti dokumentaation huono tai välttävä laatu. On kuitenkin olemassa Open Source -ohjelmistoja, joiden dokumentaatio on hyvää ja sitä pidetään yllä.Lehti Rami
1999-09-30