next up previous contents
Next: LÄHDELUETTELO Up: No Title Previous: Asiakkaan näkökulma

YHTEENVETO

Open Source -ohjelmistojen merkitys on kasvanut jo pitkän aikaa ohjelmistoteollisuudessa ja luultavasti tulee kasvamaan vastakin. Mitä enemmän Open Source -ohjelmistoja kirjoitetaan sitä enemmän ne tulevat korvaamaan vastaavia kaupallisia tuotteita. Tätä trendiä auttaa suurten yritysten välillä käytävä kilpailu, jossa yritykset antavat ohjelmistoja ilmaiseksi vahingoittaakseen vastustajaansa. Kuluttajat tottuvat siihen, että on olemassa ilmaisia ohjelmistoja eikä heidän tarvitse maksaa jokaisesta ohjelmistosta.

Open Source -ohjelmistokehityksestä ei ole hopealuodiksi, mutta se tuo uuden mielenkiintoisen käänteen yrityskeskeiseen kultuuriin. Open Source -malli tuo vääjäämättä muutoksen ohjelmistotuotteiden kauppaan. Ne eivät enää ole vain erikoisohjelmia, vaan täydellisen perusohjelmistopaketin voi saada muutamalla kymmenellä markalla. Tämä nakertaa tehokkaasti joidenkin yritysten voittomarginaaleja. Perusohjelmistoista tulee jokapäiväisiä massamarkkinatuotteita, joiden hinta on hyvin alhainen.

Aivan kaikkiin ohjelmistotuotteisiin Open Source -malli ei sovi. Räätälöidyt ohjelmistot tulevat luultavasti olemaan hyvinkin pitkään suljettuja ohjelmistoja. Armeijoiden erikoisjärjestelmät ovat hyvä esimerkki tällaisista ohjelmistoista. Toisaalta voidaan väittää, että todellinen turvallisuus tulee julkisista järjestelmistä, joiden turvallisuuden ovat tarkastaneet useat vastaavassa asemassa olevan instanssit (peer review).

Open Source -ohjelmistot elävät nyt murroskautta. Ne ovat lopullisesti lyömässä itseään läpi. Suuret yritykset ovat kiinnostumassa niistä; ei pelkästään niiden käyttöominaisuuksien, vaan myös niiden markkina-arvon takia. Open Source -ohjelmistoja tukevien yritysten määrä on kasvanut huimasti viimeisen vuoden aikana. Open Source -ohjelmistoja tukevat yritykset ovat pääsääntöisesti olleen hyvin menestyviä, ja niiden arvo on noussut huikeasti. Esimerkiksi Redhatin osake on New Yorkin pörssin suurimpia nousijoita.

Laaja aktiivisesti testaava käyttäjäkunta ja teknisesti oikeat päätökset takaavat Open Source -ohjelmistojen laadun. Tätä laatua on vaikea kaupallisten yritysten taata, koska vastaava laatu vaatii valtavat resurssit. Lisäksi yrityksien on vaikeaa pitää tekniset syyt tärkeimpänä kriteerinä päätöksiä tehtäessä. Taloudelliset syyt painavat miltei aina yrityksissä enemmän.

Open Source -ohjelmistokehityksessä on tietenkin ongelmansa. Ongelmat eivät kuitenkaan ole sen ihmeellisempiä kuin missä tahansa muussa monen hengen projektissa. Ohjelmistokehitysmalli tuo hiukan eri tyyppisiä ongelmia esiin kuin mihin perinteisissä ohjelmistoprojekteissa on totuttu. Nämä ongelmat ovat kuitenkin ratkaistavissa.

Open Source -ohjelmistojen valtava määrä on omiaan luomaan varmuutta siitä, että Open Source -malli toimii. Yhtenä osoituksena Open Source -ohjelmistojen käyttökelpoisuudesta voidaan pitää sitä tosiasiaa, että tämä diplomityö on kirjoitettu täysin Open Source -työkaluilla.


next up previous contents
Next: LÄHDELUETTELO Up: No Title Previous: Asiakkaan näkökulma
Lehti Rami
1999-09-30