next up previous contents
Next: LISENSSIT Up: MÄÄRITELMÄT Previous: Open Source Definition

Vapaat ohjelmistot

Ennen Open Source -termin keksimistä, oli olemassa pieni, mutta aktiivinen ryhmä ohjelmoijia, jotka kehittivät ohjelmistoja vapaaseen levitykseen. He eivät pitäneet itsestään kovinkaan suurta melua, toisin kuin Eric Raymond. Ryhmittymä keskittyi pääasiallisesti GPL-lisenssillä tehtyihin ohjelmiin ja GNU-projektiin. He kutsuvat näitä ohjelmia vapaiksi ohjelmistoiksi (Free Software). GNU-projektin kanssa on perustettu Free Software Foundation (FSF). Sen tarkoituksena on edistää GNU-projektia ja yleisesti vapaiden ohjelmistojen käyttöä.

GNU-projektin perustaja Richard Stallman pyrki luomaan uuden hakkeriympäristön, jossa ohjelmoinnista pitävät henkilöt voisivat jakaa lähdekoodia vapaasti ilman pelkoa siitä, että myöhemmin kaupalliset yritykset käyttäisivät hyödykseen tuota koodia kaupallisissa tuotteissaan. Tähän tarpeeseen syntyi GPL-lisenssi, josta kerrotaan tarkemmin seuraavassa luvussa. Lisenssin tarkoituksena oli pitää ohjelmistot vapaana ja kaikkien käytettävissä. Tämä onkin ollut hyvin suosittu ajattelutapa useiden hakkereiden keskuudessa.

GNU-projektin tavoitteena on luoda vapaista ohjelmistoista kokonainen Unix-käyttöjärjestelmäympäristö. Tämä projekti osoittautui valtavaksi haasteeksi käytössä olevilla resursseilla. Tuohon aikaan ei ollut vielä olemassa ensimmäistäkään vapaata versiota Unixin perustyökaluista. Koska kehitys oli aluksi hidasta, eikä Internet ollut vielä kovinkaan laajalle levinnyt, ei GNU-projektia otettu vakavasti. Kun Linus Torvalds myöhemmin kehitti Linux käyttöjärjestelmäytimensä, oli tuon projektin tuottamille monille palasille alusta, jolla niitä voitiin käyttää. Yhtäkkiä oli käytettävissä täysin vapaa käyttöjärjestelmä kaikkine oheisohjelmistoineen. Tämä aiheutti räjähdysmäisen kasvun GPL-lisensoitujen ohjelmistojen ja yleisesti Open Source -ohjelmistojen kehityksessä. Oli olemassa konkreettista näyttöä siitä, että lähdekoodin vapaalla levityksellä voitiin tuottaa ohjelmistoja.

GNU-projekti oli tuottanut miltei kaikki käyttöjärjestelmässä tarvittavat ohjelmat, kun Linux-käyttöjärjestelmäydin julkistettiin. GNU-projektilta puuttui tuossa vaiheessa täydellisestä GNU-järjestelmästä ainoastaan toimiva käyttöjärjestelmäydin. GNU-projektin modulaarinen käyttöjärjestelmäydin HURD oli tuossa vaiheessa vasta alkutekijöissään.

FSF:n mukaan vapaat ohjelmistot määritellään ohjelmistoiksi, joiden lisensointi antaa seuraavat vapaudet. Tämä määritelmä on suora käännös FSF:n seittisivuilta [3].

Tämä määritelmä on pääkohdiltaan samantapainen kuin Open Source -määritelmä. Se ei kuitenkaan ole koskaan saanut samanlaista kannatusta yritysmaailmassa. FSF:n tavoitteena ei ollutkaan markkinoida tätä määritelmää yrityksille, vaan heidän kaltaisilleen hakkereille. Tässä FSF onkin onnistunut varsin hyvin. GPL ja LGPL ovat suosituimmat lisenssit Open Source -projekteissa.

Koska Open Source -määritelmä on löyhempi kuin GPL-lisenssi, ovat monet sitä mieltä, että Eric Raymondin toiminta on monin tavoin vesittänyt GNU-projektin tavoitteet. Tämä on aiheuttanut eripuraa GNU-projektin kannattajien ja Open Source -ajattelun kannattajien välillä. On selvää, että ilman Bruce Perensin määritelmää ja Eric Raymondin jatkuvaa työtä Open Source -ohjelmistojen puolestapuhujana, Open Source -ohjelmistot eivät olisi niin suuressa suosiossa kaupallisten ohjelmistotalojen keskuudessa.


next up previous contents
Next: LISENSSIT Up: MÄÄRITELMÄT Previous: Open Source Definition
Lehti Rami
1999-09-30