next up previous contents
Next: BSD-tyyliset lisenssit Up: LISENSSIT Previous: LISENSSIT

Lisenssien tarkoitus

Lisenssien tarkoitus ohjelmistotekniikassa on rajata tai suojata ohjelmiston
käyttöä ja levitystä. Kun puhutaan Open Source -ohjelmistoista, on nämä periaatteet käännetty päälaelleen eli lisenssit on nimenomaan suunniteltu ohjelmiston levityksen edistämiseksi. Koska ohjelman koko lähdekoodi on kaikkien saatavilla, ovat lisenssit tärkeässä asemassa kehittäjän oikeuksien turvaamisessa.

Open Source -ohjelmistot sekoitetaan usein julkisohjelmistoihin, joiden käyttöä ei ole millään tavalla rajattu. Vaikka Open Source -ohjelmistojen lähdekoodi on saatavilla, ovat ne silti tekijänoikeussuojan alaisia. Julkisohjelmissa on puolestaan luovuttu kaikista tekijänoikeuksista. Julkisohjelmista on tosin harvemmin lähdekoodi saatavilla.

On olemassa hyvinkin erilaisia näkemyksiä siitä, mitä halutaan suojata ja kuinka tarkasti. Eric Raymondin Open Source -määritelmä antaa kohtuullisen vapaat kädet määritellä lisenssi. Näiden lisenssien tiukkuus ja tarkoitukset vaihtelevat tiukimmista NPL:stä ja GPL:stä yleisomaisuuteen. Kuitenkin vain erittäin harvoin Open Source -ohjelmistot ovat täysin julkisia (ns. public domain). Seuraavissa kohdissa esitellään tärkeimpiä ja yleisimmin käytettyjä Open Source -lisenssejä.

Open Source -lisenssien yleisenä ongelmana on ohjelmistokehityksen haarautuminen. Lisenssit sallivat muutoksien tekemisen ohjelmistoon ja näiden muutoksien levittämisen. Näin ollen kuka tahansa voi lähteä kehittämään Open Source -ohjelmistoa haluamaansa suuntaan, aiheuttaen haarautuman projektiin. Haarautumat vievät projektissa olevien ihmisten huomion muualle kehitystyöstä ja haarautuminen saattaa viedä mukanaan osan kehittäjistä. Kaiken kaikkiaan työteho projektissa laskee ja tuotoksien laatu heikkenee.

Ohjelmistokehityksen haarautuminen ei kuitenkaan ole ollut ongelmana kuin vain muutamissa projekteissa. Tällaisia projekteja ovat esimerkiksi BSD-pohjaiset vapaat Unix-kloonit. Yleensä projektissa työskentelevät henkilöt ovat päässeet jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen siitä, mitä tehdään.


next up previous contents
Next: BSD-tyyliset lisenssit Up: LISENSSIT Previous: LISENSSIT
Lehti Rami
1999-09-30