Web-sovellukset

TIE-23500 Web-ohjelmointi


Erilaisia web-sovelluksia

 • Perinteisesti web-selain on toiminut vain renderöintialustana palvelimen tuottamille HTML-dokumenteille

  • Dokumenteissa on linkkejä, joita seuraamalla ladataan seuraava HTML-dokumentti
 • JavaScript-kielen ja selaimen tarjoamien rajapintojen myötä entistä enemmän toiminnallisuutta voidaan siirtää selaimen suoritettavaksi

 • Web-sovellusta suunniteltaessa yksi olennainen kysymys on kuinka paljon toiminnallisuutta toteutetaan selainpäähän vs palvelinpäähän


Web-sovelluksen kerrosarkkitehtuuri

 • Web-sovelluksen ohjelmakoodi voidaan jakaa loogisiin kerroksiin, joilla kullakin on oma roolinsa
  • ns. kerrosarkkitehtuuri

 • Usein käytetty jaottelu on kolme kerrosta:
  1. Esityskerros (Presentation Layer)
   • Näkymän manipulointi
  2. Logiikkakerros (Business Logic Layer)
   • Sovelluksen toimintalogiikka
  3. Datakerros (Data Layer)
   • Datan lukeminen ja kirjoittaminen
   • Yhteys tietokantaan

Monitasoarkkitehtuuri

 • Loogisen jaottelun lisäksi täytyy huomioida se miten koko sovellus on fyysisesti jaoteltu

  • Esim. mikä osa palvelimella ja mikä selaimessa
 • Fyysisen jaottelun yhteydessä puhutaan monitasoarkkitehtuureista (n-tier architecture)

  • Tasot (tiers): fyysinen jaottelu
  • Kerrokset (layers): looginen jaottelu
 • What's the difference between "Layers" and "Tiers"?


Kolmitasoarkkitehtuuri

 • Usein pienessä/keskisuuressa web-sovelluksessa on kolme tasoa (3-tier architecture)*
  1. Web-selain (asiakastaso, client tier)
  2. Web-palvelin (sovellustaso, wep application tier)
  3. Tietokantapalvelin (tietokantataso, database tier)

* n-tier architecture on yleisesti käytetty käsite, mutta eri tasojen nimet eivät ole vakiintuneita. Näissä kalvoissa käytetään samoja käsitteitä kuin mm. tässä artikkelissa, jossa on muutenkin hyvää lisätietoa aiheeseen liittyen.


Tasot & kerrokset

 • Web-sovelluksen arkkitehtuuria suunnitellessa täytyy päättää mitä kerroksia sijoitetaan millekin tasolle

 • Kerrokset

 • Tasot

 • Käydään läpi muutama eri vaihtoehto -->

Kevyt asiakas

 • Perinteinen tapa on sijoittaa kaikki kerrokset web-palvelimelle

 • Näkymät generoiva esityskerroskin on palvelimella

  • Selain toimii vain yksinkertaisena HTML-renderöijänä
 • Tällaisesta ratkaisusta käytetään nimitystä kevyt asiakas

  • thin client

Kevyt asiakas -esimerkki


Raskas asiakas

 • Kevyen asiakkaan vastakohta on raskas asiakas
  • fat/thick/heavy/rich client

 • Sekä sovelluslogiikka että näkymän päivitys suoritetaan selaimessa
  • Palvelimelle jää vain datarajapinta

Raskas asiakas -esimerkki


Kevyt vs raskas asiakas

 • Kevyt asiakas

  • Ei juurikaan toimintalogiikkaa selaimessa
  • Kun selain pyytää sivua, palvelin koostaa sen kokonaisuudessaan ja palauttaa selaimelle
 • Raskas asiakas

  • Hyödyntää runsaasti JavaScriptiä, mm.
   • näkymän manipulointiin
   • datan hakemiseen palvelimelta Ajax-kutsuilla
   • ym.
 • Myös saman web-sovelluksen/-sivuston jotkut osat voidaan toteuttaa kevyenä asiakkaana, jotkut raskaana


Raskaan asiakkaan hyötyjä

 • Ei sivunlatauksia

  • parempi käyttökokemus
 • Vähemmän ladattavaa

  • ei koko sivua, vain tarvittava data
 • Yksinkertaisempi palvelin

  • skaalautuu
  • palvelinresursseja ei tarvita niin paljoa, sillä suuri osa työstä tehdään käyttäjien selaimissa
 • HTML-, CSS- ja JavaScript-tiedostot ovat staattisia

  • cacheutuvat hyvin

Raskaan asiakkaan ongelmia

 • Ensimmäinen sivunlataus voi olla hidas

 • Vaatii suorituskykyä selainpäässä

  • voi olla ongelma mobiililaitteille
 • Selaimen takaisin-painike ja muu navigointi?

 • Hankala hakukoneroboteille

  • ja kaikille muille jotka eivät suorita JavaScriptiä
 • Toteutuskielenä oltava JavaScript

  • tai joku selain-plugin
  • tai joku kieli, josta generoidaan julkaisuvaiheessa JavaScriptiä

Yhden sivun sovellus

 • Sellaista web-sovellusta, jossa HTML-dokumentti ladataan vain kerran, kutsutaan yhden sivun sovellukseksi

  • Single Page Application (SPA)
  • Esityskerros selainpäässä
 • Ensimmäisen latauksen jälkeen kaikki palvelin-kommunikaatio tapahtuu Ajax-kutsuin

 • SPA voi silti käyttäjän näkökulmasta koostua useammasta "sivusta"

 • SPA on yleensä raskas asiakas

  • Esim. edellisen kalvon sähköpostiohjelma
  • On kuitenkin myös kevyempiä SPA:eja
   • kuten seuraavalla kalvolla -->

Kevyehkö asiakas*

 • Esityskerros selaimella, muut palvelimella
  • Selaimelta lähetetään palvelimelle "käyttöliittymätapahtumia"
  • Palvelin lähettää näkymään tehtävät muutokset selaimelle

* Ei oikea termi


Kevyehkö asiakas -esimerkki


Vielä yksi

 • Kerrokset eivät ole aina selkeästi yhdellä tasolla
  • Esim. toimintalogiikkaa voi olla sekä selaimessa että palvelimella


Leluesimerkki: Tervehtijä

 • Web-sovellus joka tervehtii käyttäjää nimeltä
  • Kaksi toteutusta: kevyt ja raskas asiakas

(Molemmat toteutukset huonoja ja epätietoturvallisia, oikeaa sovellusta ei kannata tehdä näin)

 • Kevyt asiakas

  • Käyttäjän nimi lähetetään HTML-lomakkeella palvelimelle
  • Palvelin koostaa vastaukseksi kokonaisen HTML-sivun
  • Toteutettu CGI Python -skriptinä Lintulassa
 • Raskas asiakas

  • Selainpään JavaScriptillä luetaan käyttäjän nimi ja päivitetään näkymä
  • Yhden sivun sovellus
 • Koska sovellus ei käytä dataa, ei datakerrosta tarvita


Tervehtijä


Tervehtijä: kevyt asiakas (Python CGI)

import cgi
import tervelogiikka

def print_http_headers():
  print 'Content-Type: text/html; charset=utf-8'

def print_html(tervehdys):
  print('''<!DOCTYPE html>
  ...
  <form method="GET" action="tervekevyt.py" >
    Syötä nimesi: <input id="nimi" name="nimi" type="text">
    <input type="submit">
  </form>
  <p class="tervehdys">%s</p>
 </body>
</html>''' % tervehdys)

form = cgi.FieldStorage()
if 'nimi' in form:
  tervehdys = tervelogiikka.tervehdi(form['nimi'].value)
else:
  tervehdys = ""

print_http_headers()
print('')
print_html(tervehdys)

Tervehtijä: raskas asiakas (JavaScript)

<body onload="init()">
<form>
  Syötä nimesi: <input id="nimi" name="nimi" type="text">
  <input type="submit">
</form>
<p class="tervehdys"></p>

<script src="tervelogiikka.js"></script>
<script>
 function init() {
  var form = document.getElementsByTagName('form')[0];
  form.addEventListener('submit', submitForm, false);
 }

 function submitForm(e) {
  e.preventDefault();
  e.returnValue = false;
  var nimi = document.getElementById('nimi').value;
  var tervehdys = tervelogiikka.tervehdys(nimi);
  var out = document.getElementsByClassName('tervehdys')[0];
  out.innerHTML = tervehdys;
 }
</script>
</body>

Tiedotteita

 • Harjoitustyöhönilmoittautumisharjoitustyö on julkaistu

  • Tee ilmoittautumislomake ja ilmoittaudu
  • Bonustehtävä: Ajax-ilmoittautuminen
  • Ilmoittautumisdedis 8.3.2015
 • Ensi viikon luennolla JavaScriptiä

  • Ota läppäri mukaan - pieni tehtävä