Seminaari 8109035 (2 ov): Virtuaalikoneiden suunnittelu (Virtual Machine Design)

TTY:n seminaari 8109035
Syksy 2003
2 opintoviikkoa
Seminaarin vetäjä: Dosentti Antero Taivalsaari

Esittely / Overview

Useisiin moderneihin tietojenkäsittelyarkkitehtuureihin liittyy keskeisenä komponenttina virtuaalikone (virtual machine), jonka avulla ohjelmia voidaan ajaa laitteistoriippumattomasti.

Virtuaalikoneita on tutkittu tietojenkäsittelyn alkuajoista saakka, mutta etenkin viime vuosina ne ovat nousseet merkittävään asemaan Java-ohjelmointikielen saavuttaman suosion ansiosta. Muun muassa lähes kaikki uudet kännykkämallit tukevat Java-ohjelmointikieltä ja pitävät siten sisällään myös Java-virtuaalikoneen.

Seminaarissa tarkastellaan eri virtuaalikoneita sekä niiden suunnitteluun keskeisesti liittyviä teknisiä osa-alueita. Tällaisia osa-alueita ovat mm. muistinhallintatekniikat, roskienkeruu, tulkintatekniikat, ajoaikaiset tietorakenteet, rinnakkaisuuden tukemiseen tarvittavat monisäie- ja synkronointimekanismit sekä dynaaminen kääntäminen. Seminaarissa tarkastellaan lisäksi mobiililaitteiden virtuaalikoneisiin liittyviä erityiskysymyksiä.

Seminaariin sisältyy luento-osuus sekä ryhmätyönä tehtävä harjoitustyö/esitelmä.

Seminaarin osallistujamäärä on rajoitettu 30 opiskelijaan.
Seminaari on suunnattu kolmannen vuosikurssin ja sitä edistyneemmille opiskelijoille. Seminaari on myös jatko-opintokelpoinen.

Luennot / Lectures

Opiskelijaesitelmät / Student presentations

Seminaari pidetään keskiviikkoisin klo 10:15 - 11:45 Tietotalon salissa TB223.

Seminaariin liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen taivalsa@cs.tut.fi.nospam (poista ".nospam" osoitteesta ennen viestin lähetystä).


This page was last updated on November 3, 2003.