Tampere University of Technology - Department of Information Technology - Institute of Software Systems
OHJ-3340


Tietokantajärjestelmien suunnittelu ja toteutus - 4 op

Periodi 1-2


Kurssin sivut päivitetty vastaamaan syksyn 2009 tilannetta (23.8.2009)
Luentoaikataulu muuttunut. Keskiviikkosin ei pidetä enää luentoja, vaan käytetään maanantait tehokkaammin hyödyksi.
Kurssin louentoaikataulua on päivitetty. Kurssilta on poistettu vierailuluennot ja aikataulu on muuttunut. (5.10.2009)


2009-2010
Harjoitustyö
Opinto-opas
Uutisryhmä
SähköpostiPääsivu
Suoritusvaatimukset
Luennot
Harjoitustyö
Tentit
Henkilöstö
Materiaali
Linkit
TuloksetTulostusversio


Sivukartta
Yleistä

Kurssilla tehdään useampiosainen harjoitustyö kolmen (3) hengen ryhmissä periodien 1 ja 2 aikana. Harjoitustyön kaikki osat ovat kurssin suorituksen kannalta pakollisia (ml. välinäytöt).

Harjoitutyöryhmien muodostus, harjoitustyön osien annot, välinäyttöjen varaukset, palautukset, ym. hoidetaan IDLE-oppimisympäristöä käyttäen. Harjoitustyön suorittamista varten tarvitset tunnuksen Lintulaan. Mikäli sinulla ei vielä ole tunnusta Lintulaan, hanki se ohjeiden mukaan.

Määräajat

Ryhmien muodostuksen määräaika on kaikille opiskelijoille sama ja löytyy IDLE:n kooste-sivulta. Kaikki viralliset harjoitustöihin liittyvät määräajat päivitetään vain IDLEen. Kaikki aikarajat ovat tiukkoja, eikä niistä voi käytännössä joustaa -> hoitakaa asiat ajoissa!

Harjoitustyön ohjaus

Kurssin virallisin ja eniten ajantasalla oleva tiedoitusryhmä on uutisryhmä tut.ot.tikaja, jonne voi lähettää kysymyksiä tai lukea harjoitustöihin liittyviä ohjeita. Uutisryhmän artikkelit kannattaa ongelmatilanteissa lukea ensimmäisenä. Hätätilanteessa harjoitustyöhön liittyviä kysymyksiä voi lähettää sähköpostilla kurssin sähköpostiosoitteeseen tai poiketa kurssin assistentin luona hänen päivystysaikanaan.

Harjoitustyön kunkin osan tehtävänannon jälkeen niihin liittyvä materiaali löytyy IDLE-järjestelmästä. Harjoitustyön aikana järjestetään pakollisia välinäyttöjä ja assistentti antaa ryhmälle tarvittaessa myös muuta ohjausta. Välinäytöllä varmistetaan, että harjoitustyötä tekevä ryhmä on kussakin tilanteessa "oikeilla jäljillä".

Arvostelu

Yhteensä harjoitustyöstä voi saada 12 pistettä, jotka lisätään tentin hyväksymisen jälkeen tenttipisteisiin ja otetaan siten huomioon lopullisessa arvostelussa.


Päivitetty viimeksi 12.08.2008 17:33 - tikaja(at)cs.tut.fi