Päivitetty viimeksi 23.09.2009 11:31 Pääsivu

Kurssin tavoitteena on, perehdyttää opiskelijat sellaisten järjestelmien suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon, joissa olennaisena osana on tietokanta. Kurssi koostuu luennoista ja harjoitustyöstä. Suoritusvaatimuksina ovat hyväksytysti suoritetut vierailuluennot, harjoitustyö ja tentti. Ks. kurssin arvostelu. Kurssin vastuuhenkilö on Jari Peltonen (jari.peltonen(at)tut.fi).

Luentoajat ja paikat

Luennot (4h/viikko) järjestetään periodilla 1 (7.9.2009 - 18.10.2009):
Maanantaina 14:15 - 17:00 (TB109) ja keskiviikkona 10:15 - 12:00 (TB109) (23.9. lähtien keskiviikon luennot peruttu!)

Harjoitustyö

Jakautuu periodeille 1 ja 2.

Materiaali

Kurssikirja: Connolly, Begg, Database Systems, A Practical Approach to Design, Implementation, and Management. Vähintään kolmas laitos (third edition).
Luentomoniste: Jaetaan kurssin kotihakemiston kautta. Katso lisätietoja kohdasta materiaali.

Kurssin tiedotus

Kurssin tiedotuskanavina toimivat nämä www-sivut sekä kurssin uutisryhmä tut.ot.tikaja. Yleiset kurssiin liittyvät kysymykset kannattaa lähettää (ensisijaisesti) kurssin uutisryhmään tai (toissijaisesti) kurssin sähköpostitunnukselle.

Huomautuksia

Kurssilla ei ole suoraa vastaavuutta vanhoihin kursseihin, mutta osa kurssin aineistosta tulee kurssilta 8102310 Tietokantajärjestelmien suunnittelu.