Tampere University of Technology - Department of Information Technology - Institute of Software Systems
OHJ-3340


Tietokantajärjestelmien suunnittelu ja toteutus - 4 op

Periodi 1-2


Kurssin sivut päivitetty vastaamaan syksyn 2009 tilannetta (23.8.2009)
Luentoaikataulu muuttunut. Keskiviikkosin ei pidetä enää luentoja, vaan käytetään maanantait tehokkaammin hyödyksi.
Kurssin louentoaikataulua on päivitetty. Kurssilta on poistettu vierailuluennot ja aikataulu on muuttunut. (5.10.2009)


2009-2010
Materiaali
Opinto-opas
Uutisryhmä
SähköpostiPääsivu
Suoritusvaatimukset
Luennot
Harjoitustyö
Tentit
Henkilöstö
Materiaali
   Solid-Server
   Pääasiallinen_materiaali
   Oheiskirjallisuutta
   Työkalut
Linkit
TuloksetTulostusversio


Sivukartta
Kurssikirja:

Connolly, Begg,
Database Systems, A Practical Approach to Design, Implementation, and Management.
Kolmas laitos (Third Edition) tai uudempi.

Kalvot:

Jaetaan paloissa kurssin kotihakemiston kautta. Kurssin kotihakemisto on lintulassa (esim. korppi.cs.tut.fi) /home/tikaja
Kalvot löytyvät siten hakemistosta: /home/tikaja/luennot/kalvot
Kalvot EIvät sovellu itseopiskeluun.

Harjoitustyömateriaali:

Harjoitustöiden annot, lisämateriaali ja mahdolliset malliratkaisut julkaistaan IDLE -oppimisympäristössä. Harjoitustyöryhmiin myös ilmoittaudutaan IDLE:n kautta.

Oheiskirjallisuutta:

Tietokantojen peruskirjallisuutta on paljon. Esimerkikkinä muutama:
  • Elmasri / Navathe, Fundamentals of Database Systems
  • Date, C. J., An Introduction to Database Systems
  • Teorey, Toby, J., Database Modeling & Design, The Fundamental Priciples
  • Ullman, J. D. and Widom, J., A First Course in Database Systems, Prentice Hall, 1997

Työkalut:

Apuna harjoitustyön tekemisessä voi käyttää Solid BoostEngine -tietokannan hallintajärjestelmää.Päivitetty viimeksi 07.06.2006 23:31 - tikaja(at)cs.tut.fi