Tampere University of Technology - Department of Information Technology - Institute of Software Systems
OHJ-3340


Tietokantajärjestelmien suunnittelu ja toteutus - 4 op

Periodi 1-2


Kurssin sivut päivitetty vastaamaan syksyn 2009 tilannetta (23.8.2009)
Luentoaikataulu muuttunut. Keskiviikkosin ei pidetä enää luentoja, vaan käytetään maanantait tehokkaammin hyödyksi.
Kurssin louentoaikataulua on päivitetty. Kurssilta on poistettu vierailuluennot ja aikataulu on muuttunut. (5.10.2009)


2009-2010
Suoritusvaatimukset
Opinto-opas
Uutisryhmä
SähköpostiPääsivu
Suoritusvaatimukset
Luennot
Harjoitustyö
Tentit
Henkilöstö
Materiaali
Linkit
TuloksetTulostusversio


Sivukartta
Luennot:

eivät ole tällä kurssilla pakolliset, mutta erittäin suositeltavat. PAITSI… Vierailuluennoista vähintään kolmella (3) on käytävä. Vierailuluentoja on näillä näkymin yhteensä neljä. Mikäli vierailuluentoja on vain kolme, kaksi niistä on pakollisia. Jos niitä on vain kaksi, toinen niistä on pakollinen.

Harjoitustyö:

Kurssin pakollisena suoritusvaatimuksena on useampiosainen harjoitustyö ja siihen liittyvät välinäytöt. Maksimissaan harjoitustyöstä voi saada 12 pistettä.

Tentti:

Kurssista järjestetään (kurssin jälkeen) kolme tenttiä. Tenttiin voi tulla kysymyksiä kaikesta kurssilla käsitellystä asiasta, materiaalista, luennoista ja harjoituksista. Tentissä on kolmesta kuuteen kysymystä / kysymyskokonaisuutta. Tentistä saa maksimissaan 24 pistettä.

Kokonaissuoritus:

Kaikkien osasuoritusten tulee olla samalta lukukaudelta. Opintotoimistoon lähetetään vain kokonaissuorituksia. Suoritusta ei kirjata opintosuoritusrekisteriin jos jokin pakollinen osa on suorittamatta tai hylätty. Kokonaissuoritus arvosanalla 0 (hylätty) kirjautuu rekisteriin, jos kaikki pakolliset suoritukset on tehty, mutta tentin yhteispistemäärä on alle 12 pistettä tai kaikkien suoritusten yhteispistemäärä on alle 16 pistettä. Pisterajat voivat tilanteen mukaan muuttua tästä.

Alustavat pisterajat:
1: 16
2: 19
3: 22
4: 25
5: 28

Päivitetty viimeksi 12.08.2008 17:28 - tikaja(at)cs.tut.fi