Tampere University of Technology - Department of Information Technology - Institute of Software Systems




OHJ-3340


Tietokantajärjestelmien suunnittelu ja toteutus - 4 op





Periodi 1-2


Kurssin sivut päivitetty vastaamaan syksyn 2009 tilannetta (23.8.2009)
Luentoaikataulu muuttunut. Keskiviikkosin ei pidetä enää luentoja, vaan käytetään maanantait tehokkaammin hyödyksi.
Kurssin louentoaikataulua on päivitetty. Kurssilta on poistettu vierailuluennot ja aikataulu on muuttunut. (5.10.2009)






2009-2010
Tentit




Opinto-opas
Uutisryhmä
Sähköposti



Pääsivu
Suoritusvaatimukset
Luennot
Harjoitustyö
Tentit
Henkilöstö
Materiaali
Linkit
Tulokset



Tulostusversio


Sivukartta








Kurssin tenttikerrat:
 • 15-12-2009 09-12
  25-01-2010 09-12
  08-03-2010 09-12
Uuden tutkintosäännön mukaan kaikkiin tentteihin on ilmoittauduttava POPissa. Kurssin henkilökunta ei valitettavasti voi auttaa, mikäli tenttiin ei tullut syystä tai toisesta ilmoittauduttua.
Tentin rakenne:
 • 4-6 kysymystä, yhteensä max. 24 pistettä.
 • Muutamia potentiaalisia tehtävätyyppejä:
  • Tilannekysymyksiä ja/tai ongelmanratkaisutehtäviä esim. samanaikaisuudenhallinnasta, toipumisesta, turvallisuudesta, suorituskyvystä, jne.
  • Pikkukysymyksiä tyyliin ”selitä lyhyesti”, tai ”valitse oikea vaihtoehto”.
  • Max. yhden A4:n pituinen selitystehtävä / essee
Tentin alue:
 • Kaikki kurssilla (kursseilla) käyty sisältö ja materiaali mukaan lukien harjoitustyöt ja vierailuluennot.
 • Kirjasta (3. laitos) aik. kurssien perusteella 1 – 520 + luvut 24-27, tämän kurssin per. loput -> koko kirja (ei Oracle spesifisiä osia).
 • Käytännössä painottuu asioihin, jotka pitäisi osata, jos vain on tehnyt harjoitustyöt kunnolla ja ollut kurssilla muutenkin aktiivisesti mukana. 









Päivitetty viimeksi 23.08.2009 02:07 - tikaja(at)cs.tut.fi