Päivitetty viimeksi 21.10.2015 13:00 Pääsivu
Kurssin tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija osaa käyttää rutiininomaisesti relaatiotietokannan hallintajärjestelmää sekä osaa suunnitella ja toteuttaa alusta loppuun suorituskykyisen, turvallisen ja ei-triviaalin relaatiotietokannan käyttäen kurssilla opetettua prosessia. Hän osaa myös käyttää relaatiotietokantaa sekä ohjelmallisesti että SQL-kielellä rutiininomaisesti. Opiskelija myös tietää mitä liittyy sellaisten järjestelmien määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon, missä olennaisena osana on tietokanta sekä osaa käyttää tätä tietoa vaihtoehtojen harkinnan ja lisätietojen hankinnan tukena.
Kurssi koostuu luennoista, viikkoharjoituksista ja harjoitustyöstä.
Suoritusvaatimuksina
ovat  hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät, harjoitustyö ja tentti. Ks. kurssin arvostelu.
Kurssin vastuuhenkilö
on Timo Aaltonen (timo.aaltonen(at)tut.fi).

HUOM!  Tämä kurssi korvaa vanhan OHJ-3321 Tietokantojen suunnitteli kurssin.

Luentoajat ja paikat

Luennot (5h/viikko) järjestetään seuraavasti:
II-periodilla:

maanantaisin 14:15 - 16:00 (S4) ja
tiistaisin 12:15 - 14:00 (TB111)
III-periodilla:
maanantaisin 14:15 - 16:00 (S4)

Harjoitukset

Harjoitukset (2h/viikko) järjestetään periodilla II.
Viralliset ajat Moodlessa (kurssitunnnus on neljäsnormaalimuoto).

Harjoitustyö

On useampiosainen ja suoritetaan periodeilla II ja III.

Materiaali

Kurssin tiedotus

Kurssin tiedotuskanavana toimii namä www-sivut Kysymykset kannattaa lahettaa kurssin sähköpostitunnukselle.