Tampere University of Technology - Department of Information Technology - Institute of Software Systems




TIE-22200


Tietokantojen suunnittelu - 6 op





Periodi 2-3


Vierailuluennot päivitetty luentoaikatauluun
Kotisivun sisältö päivitetty vastaamaan lukuvuotta 2013-20014






2015-2016
Materiaali







Pääsivu
Suoritusvaatimukset
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyö
Tentit
Henkilöstö
Materiaali
   Pääasiallinen_materiaali
   Oheiskirjallisuutta
   Työkalut
Linkit



Tulostusversio


Sivukartta








Kurssikirja:

Connolly, Begg,
Database Systems, A Practical Approach to Design, Implementation, and Management.
Kolmas laitos (Third Edition) tai uudempi.

Luentomoniste ja kalvot:

Jaetaan  Moodlessa kautta.
Luentoministe ja kalvot EIvät sovellu itseopiskeluun.

Harjoitusmateriaali:

Harjoitusten annot ja malliratkaisut julkaistaan Moodelessa

Oheiskirjallisuutta:

Tietokantojen peruskirjallisuutta on paljon. Esimerkikkinä muutama:
  • Elmasri / Navathe, Fundamentals of Database Systems
  • Date, C. J., An Introduction to Database Systems
  • Teorey, Toby, J., Database Modeling & Design, The Fundamental Priciples
  • Ullman, J. D. and Widom, J., A First Course in Database Systems, Prentice Hall, 1997

Työkalut:











Päivitetty viimeksi 30.11.2005 14:46 - tikasu(at)cs.tut.fi