Tampere University of Technology - Department of Information Technology - Institute of Software Systems
TIE-22200


Tietokantojen suunnittelu - 6 op

Periodi 2-3


Vierailuluennot päivitetty luentoaikatauluun
Kotisivun sisältö päivitetty vastaamaan lukuvuotta 2016-2017


2016-2017
SuoritusvaatimuksetPääsivu
Suoritusvaatimukset
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyö
Tentit
Henkilöstö
Materiaali
LinkitTulostusversio


Sivukartta
Luennot:

Luennot eivät ole tällä kurssilla (vierailuluentoja lukuunottamatta) pakolliset, mutta erittäin suositeltavat, PAITSI…Vierailuluennoista vähintään kolmella (3) on käytävä. Vierailuluentoja on näillä näkymin yhteensä neljä. Mikäli vierailuluentoja on vain kolme, kaksi niistä on pakollisia.

Harjoitukset:

Kurssilla on (näillä näkymin) kuusi (6) harjoituskertaa, joista jokaisesta voi saada "porkkanoita" tehdyistä (ja esitetyistä) tehtävistä harjoitussivuilla määriteltävän kaavan mukaan. Kurssin läpäisemiseen vaaditaan vähintään 40 % harjoitusporkkanoita, jolloin harjoituksista saa 0 pistettä kokonaispisteisiin. Harjoituksista voi saada yhteensä korkeintaan 10 pistettä, jotka lisätään tentin hyväksymisen jälkeen tenttipisteisiin ja otetaan siten huomioon lopullisessa arvostelussa.

Harjoitustyö:

Kurssin pakollisena suoritusvaatimuksena on moniosainen harjoitustyö ja siihen liittyvät välinäytöt. Harjoitustyöstä voi saada yhteensä korkeintaan 20 pistettä, jotka lisätään (samoin kuin harjoituspisteet) tentin hyväksymisen jälkeen tenttipisteisiin ja otetaan siten huomioon lopullisessa arvostelussa.

Tentti:

Kurssista järjestetään (kurssin jälkeen) kolme tenttiä. Tenttiin voi tulla kysymyksiä kaikesta kurssilla käsitellystä asiasta, materiaalista, luennoista ja harjoituksista. Tentissä on kolmesta kuuteen kysymystä / kysymyskokonaisuutta. Tentistä saa maksimissaan 30 pistettä.

Kokonaissuoritus:

Kaikkien osasuoritusten tulee olla samalta lukukaudelta. Kurssin suorituksesta lähetetään opintotoimistoon vain kokonaissuorituksia. Kokonaissuoritusta ei kirjata opintosuoritusrekisteriin jos harjoitusporkkanoita on liian vähän, harjoitustyöstä ei ole hyväksyttyä suoritusta tai tenttisuoritus puuttuu. Kokonaissuoritus arvosanalla 0 (hylätty) kirjautuu rekisteriin, jos kaikki pakolliset suoritukset on tehty, mutta tentin yhteispistemäärä on alle 15 pistettä tai kaikkien suoritusten yhteispistemäärä on alle 20 pistettä. Hyväksytyn kokonaissuorituksen arvosana perustuu seuraavaan taulukkoon. Pisterajat voivat tilanteen mukaan muuttua tästä.

Alustavat pisterajat:
20 -> 1,   28 -> 2,   36 -> 3,   42 -> 4,   50 ->5

Päivitetty viimeksi 14.10.2014 11:46 - tikasu(at)cs.tut.fi