Tampere University of Technology - Department of Information Technology - Institute of Software Systems
TIE-22200


Tietokantojen suunnittelu - 6 op

Periodi 2-3


Vierailuluennot päivitetty luentoaikatauluun
Kotisivun sisältö päivitetty vastaamaan lukuvuotta 2016-2017


2015-2016
TentitPääsivu
Suoritusvaatimukset
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyö
Tentit
Henkilöstö
Materiaali
LinkitTulostusversio


Sivukartta
Kurssin tenttikerrat:
  • 1. tentti: ?
  • 2. tentti: ?
  • 3. tentti: ?
Uuden tutkintosäännön mukaan kaikkiin tentteihin on ilmoittauduttava POPissa. Kurssin henkilökunta ei valitettavasti voi auttaa, mikäli tenttiin ei tullut syystä tai toisesta ilmoittauduttua.
Tentin rakenne:
  • 4-6 kysymystä, yhteensä max. 30 pistettä.
  • Ongelmanratkaisutehtäviä tyyliin: käsitteellinen mallintaminen, relaatioiksi muunto, normalisointi, indeksoinnin suunnittelu + pikkukysymyksiä, selitystehtäviä, tms. Huom! mahdollisesti myös SQL-tehtäviä.
Tentin alue:
  • Luennot (ei siis pelkkä pruju), luentomoniste, kalvot
  • Viikkoharjoitukset, harjoitustyö
  • Kirjasta (3. laitos) suurin piirtein vastaava alue sisältää kokonaisuudessaan osat 3 ja 4. Myös luvuissa 25, 30 ja 31 olevia asioita on käsitelty
  • Kirja ei kata kaikkia kurssilla käsiteltyjä asioita. Kaikista käsitellyistä asioista voi tulla kysymyksiä.

Päivitetty viimeksi 14.10.2015 16:41 - tikasu(at)cs.tut.fi