TIE-20100 Tietorakenteet ja algoritmit, kevät 2018

Pääsivu

Nämä sivut ovat kevään 2018 luentokertaa varten.

HUOM! Keväällä 2018 luennoidaan myös kurssi TIE-20106 Data Structures and Algorithms. Näiden kurssien järjestelyt ovat kieltä lukuunottamatta identtiset, joten voit hyvin käydä esim. englanninkielisen kurssin luennoilla, jos suomenkielisen luentoaika on huono.

Ajankohtaista

Kurssin tiedotukset löytyvät kurssin Moodle-sivujen Tiedotukset-osiosta.

Kurssin Suorittaminen

Kurssi muodostuu seuraavista osista:

Moodle

Kurssilla on käytössä Moodle-alue. Moodlen ja näiden nettisivujen sisältö on linkitetty keskenään, jotta tiedon löytäminen olisi helppoa. Moodlea käytetään myös kurssin asioista tiedottamiseen ja sen keskustelualuetta voi käyttää keskusteluun.

Henkilökunta

Kurssihenkilökuntaan saat yhteyden helpoiten ja nopeiten lähettämällä sähköpostitse kurssin sähköpostiosoitteeseen.

(Lähetä palautetta/ideioita tämän sivun aiheesta)