Katsaus terveydenhuollon tietotekniikan standardointiin 12/1996

Matti Ojala, STAKES

Terveydenhuollon tietojärjestelmien standardisointityölle vuosi 1997 on merkittävä. Muutoksia tapahtuu sekä meillä Suomessa, Pohjoismaisella tasolla, CENissä ja mahdollisesti ISOssa. Lisäksi PAS-tyyppinen työ (public available specifications) etsii virallista kanavaa.

Lähiajan tapahtumien aikataulusta:

  1. TIEKE/STY ja Stakesin välinen terveydenhuollon tietojärjestelmien standardisoimistyön yhteistyösopimus allekirjoitetaan 20.12.96.
  2. Standardisoimistyön strategiasuunnitelma valmistunee 20.1.1997 (paperi, jota nyt valmistelemme yhdessä) ja se käännetään englanniksi.
  3. Kotimaan standardisoimistyön organisaatio uudistetaan strategiasuunnitelmaa tukevaksi ottaen huomioon TIEKE/STY:n näkemykset mm.

Tiedoksi:

Antero Ensio on toimittanut WG 1 viimeisestä kokouksesta matkaraportin. Antero toteaa loppulauseessa: "Standardisoimistyössa on pallo pahasti hukassa ja eurooppalaisten asiantuntijoiden työ valuu hukkaan huonon johtamisen ja organisoinnin takia".

Martti Ikonen on toimittanut ensimmäisen versionsa strategiapaperiin WG3 näkökulmasta. Hän täydentää sitä vielä arvioimalla aiemmin WG3n jo hyväksytyt, työn alla olevat ja uudessa työsuunnitelmassa esitetyt esistandardit ja CEN-raportit.

Martti toteaa raportissaan: "Uskottavuuden palauttaminen edellyttää selkeää työnjakoa julkisorganisaatioiden toiminnassa. Kansallisia standardeja ja suosituksia on tarvittaessa tuotettava nopeasti. STM:n rahoitusresurssit tulisi kohdentaa hankkeisiin, joissa standardien käyttöönotolla on keskeinen sija, muuten onnistuneillakaan paikallisilla projekteilla ei ole toivottua vaikutusta terveydenhuoltojärjestelmäämme."

Martin ja Anteron kritiikki standardisoimistyöstä lienee yleisempikin. Muutoksia tarvitaan ja pyritään saamaan ainakin Suomen pää kuntoon.

Matti Ojala on valmistanut myös WG2 osalta ensimmäisen strategiapaperiluonnoksen

Keskustelun herättelyä:

Martti ja Antero ovat ehdottaneet ISO varten mirror-group organisaation kehittämistä. Mikäli olen ymmärtänyt oikein ryhmiä olisi neljä:

  1. Arkkitehtuuriryhmä (WG1 vastaa työn kokonaisarkkitehtuurista)
  2. Middleware ryhmä (WG3, WG4, WG5 ja WG7 yhdistetään)
  3. Semantiikka, termit ja luokitukset-ryhmä (WG2)
  4. Juridishallinnollinen-ryhmä (WG6 ja muut juridishallinnolliset kysymykset)
Olisin itse lisäämässä vielä

5. Tekninen tukiryhmä (mm.standardien validointi, implementoinnin tukeminen, termipankki)

Ryhmä 4 Juridishallinto voisi mielestäni ehkä kehittää. Se voisi muodostua laaja-alaisemman konseptin ympärille esim. -sosiaalinen dimensio. Perusteluna olisi se, että itse standardisoimistyö on nykyjaotuksella perin teknisvoittoinen. Työn substanssisisältöjä ja käyttötarkoituksia tulisi kokonaiskuvan hallitsemiseksi pohtia omassa referenssiryhmässään. Standardit luovat viime kädessä ihmisten välisen toimintajärjestelmän, jossa tulee huomioida taustatekijänä eettiset kysymykset, joista tietosuoja on vain yksi. Tasa-arvon, osallistumisen, ammattietiikan ym. operationalisointi ja implementointi tulee näkyä toimintajärjestelmän osana. Itse pidän olennaisen tärkeänä huomiota, että "kaupalliset standardit" ovat ohjantajärjestelmänä korvaamassa asioita, joita on aiemmin ohjannut demokraattinen päätäntä, lait asetukset ja määräykset. Ristiriitaisuuksia näiden kahden järjestelmän välillä ei saisi syntyä.

Pitäisin em. syystä ryhmää strategisesti tärkeänä terveyssektorin standardisoimistyön "policy"-tekijänä, jolloin tämä ryhmä paitsi, että se määrittelisi oman toimikenttänsä "standardit" ottaisi osaltaan kantaa myös TCn neuvonantajaryhmänä kaikkiin uusiin työkohteisiin. TCn politiikan kannalta sen asettaminen 1-ryhmäksi korostaisi sen asemaa suhteessa teknisempiin määrittelyryhmiin.

Suomessa tarvitsemme luonnollisesti ISO ja CEN/TCtä vastaavan ns. johtoryhmän, joka päättää suomalaisen terveydenhuollon tietojärjestelmien standardisointi- politiikan suuntaviivat.

WG-politiikka tullee nousemaan keskeisesti esille ISO/TCtä perustettaessa 17.12.1996. Oletettavaa on, että kukin WG/mahdollisesti subkomitea saa oman sihteeristönsä eri maihin. Pääasiallinen kädenvääntö tapahtunee itse ISO/TCn sihteeristön ja puheenjohtaja maiden sijoituspaikasta. Ruotsi on eräs kompromissimahdollisuus. Palaan asioihin 17.12. kokouksen jälkeen, johon menen Pekka Ruotsalaisen kanssa.

Matti Ojala, STAKES