CEN/TC251/WGII Finnish Mirror Group Activity

The Finnish mirror group of CEN/TC251/WG IV and its successor WG II follows the activity of the WG and it has meetings when needed. The management of this activity is currently in the Finnish Standards Association SFS. In addition, information is passed to interested parties through mail or e-mail. This information is in Finnish such as the following documents.

Seuraavassa on siis suomalaisille tarkoitettuja muistiinpanoja CEN/TC251/WG II:n (Technology and Applications) ja ISO/TC215/WG 7 (lääkintälaitteet) ja sen seuraajien WG2 ja JWG7 kokouksista alkaen vuoden 1996 alusta. Tarkoitus on, että uusin artikkeli on aina päällimmäisenä.

Sen jälkeen, kun CEN/TC251:n sihteeristö siirtyi Ruotsista Hollantiin joitakin vuosia sitten, CEN/TC251 ei ole pitänyt standardien luonnosdokumentteja tai kokouspöytäkirjoja julkisesti saatavilla. Sivusto http://www.ehealth-standards.eu sisältää kuitenkin jotakin tietoa TC251:n toiminnasta.  Asioista tarkemmin kiinnostuneita kehotetaan siksi liittymään (maksutta) SFS:n standardointiryhmän SR 301 jäseneksi, sillä tätä kautta pääsee käsiksi myös dokumentteihin. Yhteyshenkilö SFS:ssä on vuoden 2017 alusta Mikko Huttunen.

Back to WGII main page
Alpo Värri, Tampereen teknillinen yliopisto, Biolääketieteen tekniikka, PL 692, 33101 Tampere. E-mail: varri@cs.tut.fi