Lyhyt tiedote CEN/TC251/WGIV:n asioista 17.4.1998

CEN Report -muotoinen dokumentti Standardized Communication for Bedside Medical Devices on julkistettu kommentteja varten nk. Red Cover -menettelyä käyttäen. Kommentteja voi lähettää kuka tahansa ja dokumentin jatkokäsittelijöiden pitää ottaa niihin jonkinlaista kantaa.

Dokumentti on saatavissa TC251:n WWW sivuilta http://www.centc251.org otsikon "What's new" alta. Kommenttien jättöön on aikaa 1998-07-15 asti.

Maaliskuisessa TC251 kokouksessa WGIV:n johtajaksi valittiin VT:nä toiminut johtaja Melvin Reynolds. Sihteerinä toimii jatkossa Peter Jackson. Heidän yhteystietonsa ovat alla.

--------------------------------------------------------------------
Melvin Reynolds         Peter Jackson
AMS Consulting          NHS Information Management Centre
Ashcote, Walford Road      15 Frederick Road, Edgbaston
ROSS-ON-WYE, HR9 5PQ, UK     BIRMINGHAM, B15 1JD, UK
Email: 
melvin_r@amsc.demon.co.uk    p.jackson@imgimcspg2.demon.co.uk
Phone: 
+44 (0)1989 763120        +44 (0)121 625 1992
Fax:
+44 (0)1989 763120        +44 (0)121 625 1999
--------------------------------------------------------------------

Vital Signs Information Representation -standardiehdotusta ei vielä tässä kokouksessa hyväksytty, koska tanskalaiset ehdottivat, että Annex A:n ei pitäisikään olla normatiivinen vaan informatiivinen. Lisäksi toivottiin, että dokumentin ulkoasu pitäisi saattaa tarkemmin noudattamaan CEN-standardien ulkoasusäännöksiä.

Matti Ojala Stakesista laati kokouksesta hyvän raportin, joka itse asiassa kannattaisi siirtää saataville Stakesin WWW-palvelimelle standardointia koskevaan osaan. Tätä odotellessa kiinnostuneet voivat kysellä ko. raporttia suoraan Matti Ojalalta sähköpostiosoitteesta Matti.Ojala@stakes.fi

Alpo Värri

Signaalinkäsittelyn laitos, Tampereen teknillinen korkeakoulu, PL 553, 33101 Tampere, Puh. 03-3652575, Fax. 03-3653857, E-mail: varri@cs.tut.fi.