SGN-1990 Signaalinkäsittelyn diplomityöseminaariesitys

Dosentti Alpo Värri


Aika ja paikka

Seminaari kokoontuu perjantaisin klo 9-11 salissa TB224/TB222. Viikottain päivittyvä ohjelma kertoo esitysten aiheet.

Sisältö

Seminaarissa esitellään entisen tietotekniikan osaston laitoksille (OHJ, SGN, TLT, TKT) tehtyjä diplomitöitä, enintään neljä kappaletta seminaarikerralla. Seminaarissa on yleensä paikalla opettaja siltä laitokselta, jonka diplomitöitä esitellään. Kukin diplomityön tekijä pitää n. 15-20 minutin esityksen oman diplomityönsä aihepiiristä.

Suorittaminen

Opintojakso suoritetaan pitämällä oma esitys seminaarissa hyväksytysti. Seminaareissa on tilaisuus esittää kysymyksiä seminaariesitysten pitäjille esiteltävän diplomityön sisällöstä ja diplomityön tekemisestä yleensä.

Huomautuksia


Alpo Värri 12.11.2010