Kokousraportti CEN/TC251/JWG-kokouksesta Palermossa 18.-21.10.1998

Yhteenveto

Euroopan standardoimisjärjestön CEN:n teknillisen komitean TC251 kaikkien työryhmien vuoden 1998 viimeinen yhteinen kokous pidettiin lokakuun puolessa välissä Palermossa Italiassa. Työ- ja projektiryhmien työ on hyvässä vauhdissa, vaikka kaikki ryhmät eivät olekaan täysin oikeilla raiteilla. XML:n käyttö on voimakkaasti esillä elektronisen terveyskertomuksen ja sen tiedonsiirron eri osien toteutusvaihtoehtona. Terveydenhuollon tietotekniikan ISO-komitea TC215 piti elokuussa ensimmäisen kokouksensa, jonka seuraukset TC251 joutuu ottamaan huomioon. WG IV:n työkohteista Analyttisten instrumenttien liitynnän standardin valmistelu etenee hyvin, INTERMED on tuottanut väliraporttinsa ja multimediaprojektiryhmä jo kolmannen version väliraportistaan. Biosignaalien tiedostontallennusformaatti on hyväksytty viralliseksi työkohteeksi ja projektiryhmää ryhdytään muodostamaan. Kuvantamisen standardointiaktiviteetti on TC251:n piirissä melko voimatonta.

Yleistä

CEN/TC251:n kaikkien työryhmien WG I - IV ja erityisaiheisiin keskittyvien tilapäisryhmien (task force, TF) neljäs yhteinen kokous järjestetiin Astoria Palace hotellissa Palermossa Sisiliassa. Läsnäolijoita lienee ollut noin sadan paikkeilla pitkän matkan karsiessa jonkun verran osanottoa. Työmuodot alkavat olla jo vakiintuneita vuoden takaisen organisaatiouudistuksen jälkeen ja yleistunnelma oli positiivinen. Merkittävin kaikkia koskettava puheenaihe oli terveydenhuollon tietotekniikan ISO/TC215, jota käsiteltiin sekä yleistunnoissa että työryhmien kokouksissa. TC251 yrittää nopeuttaa prosessia, jolla työryhmien hyväksymät esistandardiehdotukset saadaan virallisesti hyväksyttyä ja julkaistua. Tavoiteaika WG:n hyväksynnästä viralliseksi esistandardiksi on n. 7 kk. Koska kokouksen päättyessä ei tällä kertaa järjestetty tulokset kokoavaa yleisistuntoa, vain oman työryhmän yhteenvetoa oli mahdollista seurata. Muiden ryhmien tuloksista saa aikanaan tietoa navigoimalla läpi TC251:n WWW-sivustoa osoitteessa http://www.centc251.org/

Tilapäiset erityistyöryhmät

Andrew Hinchley (AH) avustajineen oli saanut valmiiksi lyhyet strategiset katsauksensa SGML/XML:stä, CORBA & DCOM/COM:sta ja UML:stä. UML mallinnustapa on nyt otettu käyttöön ja UML-mallien lukutaito tulee olemaan tärkeää TC251:n tulevien esistandardien ymmärtämisessä. AH ehdottaa, että TC251 luo kiinteämmät suhteet middleware-asioita kehittäviin työryhmiin (HL-7, CORBAmed, Microsoft Health Users Group). Myös ehdotetaan, että TC251 ottaa huomioon middlewareteknologiat siten, että standardiehdotukset eivät ainakaan ole ristiriidassa niiden kanssa. Jäi vaikutelma, että TC251:n piirissä ei liene riittävää ymmärrystä middleware-asioista.

XML:ää varten perustettu erityistyöryhmä on keskustellut XML:n käyttötavoista TC251:ssä ja siitä, miten tiedot olisi viisainta sijoittaa XML:n rakenteisiin. Joitain suosituksia onkin jo saatu aikaan, mutta ryhmää johtavalla Joachim Dudeckilla ei ole yhtä selvää visiota jatkotyöstä kuin AH:lla, jonka esitys etenemistavasta hyväksyttiin jatkotyön pohjaksi. Vuoden 1999 alussa arvellaan ilmestyvän XML:stä uusi versio 2.0, jossa luovuttaneen SGML- yhteensopivuudesta ja tuotaneen tietotyypit (kokonaisluku, liukuluku, Boolean jne.), jolloin XML:n sovellutusala voi kasvaa vielä nykyisestä.

Erityisryhmä nimien ja numeroiden käytöstä tunnisteina jätti loppuraporttinsa ja sitä pyydettiin soveltamaan työryhmissä. Työryhmän suositukset olivat niin yleisluontoisia, että niiden soveltaminen ei juuri harmaita hiuksia aiheuta.

Terveydenhullon tietotekniikan standardoinnin ISO-komitea TC215

ISO:n uusi teknillinen komitea TC215 piti ensimmäisen varsinaisen kokouksessa Orlandossa USAssa elokuun lopulla. Päätettiin perustaa neljä työryhmää, jotka ovat

Näistä WG II näyttäisi olevan lähinnä CEN/TC251:n työryhmää WG IV. Lisäksi asetettiin pohdintaryhmät, jotka selvittävät, pitäisikö ISO/TC215:een perustaa älykortti- ja kuvatyöryhmät. Jälkimmäistä tuskin perustetaan, koska DICOM-komitea, joka käytännössä on laatinut lääketieteellisen kuvantamisen standardit, ei ole kiinnostunut tuomaan työkohteitaan ISOon.

Työryhmien tehtävämääritykset eivät tässä vaiheessa vielä ole selkeitä. Eri maat ovat ehdottaneet erilaisia työkohteita ISOon, mutta niistä ei vielä ole äänestetty. Mm. britit ehdottivat kaikkia CEN/TC251 esistandardeja työkohteiksi tehtyjen esistandardien pohjalta. USA, taustaryhmänään IEEE, ehdotti CEN/TC251/WG IV:n Vital Signs Information Representation esistandardiehdotusta ISO-standardiksi, minkä TC251:n puheenjohtaja Gunnar Klein (GK) pani tyydytyksellä merkille. Euroopalla on enemmistö ISO/TC215:ssä, jos mennään äänestyksiin, mutta kovin voimakas yhtenäinen esiintyminen voi aiheuttaa myös vastareaktion USAsta. Siksi TC251:ssä pohdiskeltiin asiaa hyvin tarkkaan ja oltiin melko ujoja tuomaan päättäväisiä ehdotuksia ISOon. Ongelmalliseksi työkohteiden valinnan tekee se, että jos CEN:ssä keskeneräinen työkohde tulee ISO:n käsittelyyn, CEN:n työ tulee lopettaa. CEN:n työlle voi olla olemassa TC251:stä matkarahoitus, mutta ISO-työlle ei ja näin Euroopan keinot vaikuttaa syntyvän standardin sisältöön vähenevät olennaisesti. GK mainitsi, että ongelmaan yritetään hakea ratkaisua (rahaa) EU:n DG3:n kautta. ISO/TC215:n suhteen tilanne vaikuttaa siltä, että kulissientakaisella toiminnalla on nyt kohtalaisen suuri merkitys.

Työryhmän WG IV kokousosuus

Seuraavat kokoukset

Alpo Värri

Signaalinkäsittelyn laitos, Tampereen teknillinen korkeakoulu, PL 553, 33101 Tampere, Puh. 03-3652575, Fax. 03-3653857, E-mail: varri@cs.tut.fi.