WG5-uutisia PT-021-kokouksesta Pariisissa 27.-29.6.1996

Yleistä

WG5:n projektiryhmän Vital Signs Information Representation PT-021 kokoontui 27.-29.6.1996 Pariisissa. Tällä kertaa projektiryhmä keskittyi miltei kokonaan oman Vital Signs Information Representation standardiehdotuksensa laadintaan eikä yleisiä WG5 asioita tullut kovin paljon esille. Todettiin, että Georges de Mooren toukokuussa antama arvio eksperttien etsinnästä TC251:n uuden työohjelman mukaisiin uusiin projektiryhmiin jo kesäkuun alusta oli liian optimistinen ja että aloitus saattaa venyä syyskuullekin. ( 23.6.1996:n TC251-myllerrykset eivät tässä vaiheessa vielä olleet kokousväen tiedossa.)

Seuraava CEN/TC251/WG5-kokous pidetään 10.-12.10.1996 Erlangenissa, Saksassa. Kokouksen käytännön järjestelyitä hoitavat Thomas Norgall ja Günther Hellmann, jotka ovat laatineet tulijoiden opastukseksi WWW-sivun.

Marraskuussa Saksassa järjestettävien MEDICA-messujen yhteydessä aiotaan esitellä WG5:n työn tuloksia WG5:n saksalaisten jäsenten voimin (todennäköisesti saksaksi). Tilaisuuden ajankohtakin on jo selvillä: 22.11.1996 klo 14:30-18:00.

PT-021:n työn käsittelyä

PT-021:n väliraportti First Working Document oli kaikkien halukkaiden kommentoitavana siten, että kommenttien takarajaksi oli asetettu 1.6.1996. Mikään ei kuitenkaan estä lähettämästä kommentteja PT-021:n johtajalle Christoph Zywietzille vieläkään, vaikka virallinen aika on jo ylittynyt, mutta nyt projektiryhmän ei tarvitse antaa virallista selvitystä siitä, miten kommentti on otettu huomioon. Kommenttikirjeitä oli tullut kahdeksan kappaletta. Useimmissa niissä kiitettiin projektiryhmää hyvästä työstä ja kommentit koskivat lähinnä joitain oikeinkirjoitusasioita tms. pieniä yksityiskohtia. Tanskan standardoimisjärjestön edustajilta tuli kuitenkin kommetteja, joihin joudutaan kiinnittämään hieman enemmän huomiota. Ensimmäinen niistä koski turvallisuusnäkökohtien huomioon standardiehdotuksessa. Tanskassa on määräyksiä, joiden mukaan tietojärjestelmän on talletettava tiedot siitä, kuka teki mitäkin toimenpiteitä ja ketkä käyttivät mitäkin tietoa. Standardiehdotus kaipaa alkuunsa selkeämmän yleiskatsauksen, jossa kerrotaan selvemmin, mitä laitteita se koskee. Koodiston täydentäminen (Annex A) projektiryhmän työn päättymisen jälkeen pitäisi järjestää. Standardissa pitäisi olla luku siitä, miten laitteen standardinmukaisuus voidaan todeta.

Zywietzin mukaan standardiehdotuksen rakenne saattaa muuttua siten, että se koostuu useammasta itsenäisestä osasta. Nykyinen muoto voi olla suuren kokonsa takia vaikeasti hallittavissa. Turvallisuusnäkökohdista hän pyysi projektiryhmäläisiä lähettämään ehdotuksia keskustelun pohjaksi.

Pääosa kokouksen ajasta kului biosignaalien ja -mittausten sekä niihin liittyvien koodistojen valmistelussa. Pyrkimyksenä on edelleen yhteensovittaa IEEE/P1073:n koodistot, joita kehittää HP:n Jan Wittenber, USA, PT-021:n koodiston kanssa. Eroavia kohtia käsiteltiin. Lisäksi koodistoja laajennettiin viime kokouksen jälkeen saatujen täydennysten avulla. Ongelmallista on saada koodistot riittävän kattaviksi rajoitetussa ajassa. Joillain alueilla, esim. potilaaseen hoidon yhteydessä injektoitavien aineiden koodauksessa joudutaan vaikeuksiin, koska koodattavaa voisi löytyä aivan liikaa. Näiltäkin osin pitäisi pystyä löytämään jokin kompromissi.

PT-021:n Domain Information Model (DIM) oli hieman kehittynyt sitten julkistetun version. Mm. hälytyksiin liittyviä osia oli muutettu. IEC 62D:ssä tehdään myös tähän liittyvää työtä, mutta heidän dokumenttinsa ovat vielä luottamuksellisia lokakuun 1996 alkuun saakka eikä niitä siksi voida vielä käyttää hyväksi DIM:n määrityksissä. Siksi toivottiin, että joku IEC 62D:n jäsen katsoisi läpi PT-021:n dokumentin tältä osin. Ron Kirkham yrittää käyttää suhteitaan hyväksi, jotta tässä onnistuttaisiin.

Biosignaalien ja -mittausten tiedostotallennusformaatti edistyi myös kokouksen aikana. Päälinjat ja runsaasti ideoita on olemassa ja ne täytyisi vain saada kirjattua ylös, jotta niitä voitaisiin laajemminkin kommentoida. Tallennusformaatissa käytetään hyväksi PT-021:n luomia koodistoja. Koodisto kaipaa vielä täydennyksiä, esim. EEG elektrodipaikoille saadaan hyvä luettelo, mutta EOG-elektrodipaikkojen luettelo vielä puuttuu ja siihen etsitään kirjallisuutta tai muita lähteitä. Tallennusformaattia voidaan lähteä heti kokeilemaan kahdessa EU:n Telematics-ohjelmaan kuuluvassa hankkeessa (ENN ja I4C), kun se valmistuu.

Muita asioita

Centre for the Advancement of Electronic Health Records Ltd. yhdessä EFMI:n, PROREC ja NHS Executive IMG:n kanssa järjestävät konferenssin elektronisesta potilaskertomuksesta nimellä Conference on the Creation of a European Electronic Health Record System marraskuun 14.-17.1996.

European Workshop of Open Systems (EWOS) vilahtelee silloin tällöin terveydenhuollon tietotekniikan standardeista puhuttaessa. He kertovat lisää itsestään WWW-sivuillaan

Alpo Värri

Signaalinkäsittelyn laitos, Tampereen teknillinen korkeakoulu, PL 553, 33101 Tampere, Puh. 03-3652575, Fax. 03-3653857, E-mail: varri@cs.tut.fi.