WG5-uutisia PT-021-kokouksesta Pisassa 14.-16.3.1996

WG5:n projektiryhmän Vital Signs Information Representation PT-021 kokoontui 14.-16.3.1996 Pisassa. Yleisinä asioina kerrottiin molemminpuolisista pyrkimyksistä harmonisoida koodistoa ja oliomallia (Domain Information Model) P1073:n ja PT-021:n välillä. Toistaiseksi tämä tapahtuu epävirallisella tasolla henkilökohtaisten yhteyksien kautta, koska PT-021:llä tai edes WG5:llä ei ole oikeutta antaa CEN:n virallista lausuntoa P1073:n dokumenteista. Euroopasta käsin on ollut hieman vaikea seurata, mitä todella tapahtuu P1073-ryhmän sisällä. Seuraavan kerran PT-021 yrittää järjestää yhteistä aikaa Madridin kokouksessa toukokuussa. PT-021 pitää oman kokouksensa 27.-29.6.1996 todennäköisesti Pariisissa.

PT-021:n väliraportti First Working Document on julkistettu ja kenen hyvänsä kommentoitavissa. Dokumentti on noudettavissa mm. ftp:llä Internetistä CEN/TC251:n WWW-palvelimen alihakemistosta tai allekirjoittaneen WWW-sivujen kautta seuraamalla standardointiin viittaavia linkkejä. Dokumentti on MS-Word 6.0 muodossa itsestäänavautuvana pakattuna tiedostona cen16.exe. Kommenttien viimeinen perilläolopäivä on 1.6.1996.

WG5:n seuraava kokous järjestetään poikkeuksellisesti yhdessä muiden TC251:n työryhmien kanssa samaan aikaan 9.-12.5.1996. Kokouspaikaksi näyttäisi tulevan aiemmin kaavaillun Milanon sijasta Madrid. Tilaisuuden luonne on informatiivisempi kuin työryhmien kokoukset yleensä ja sen tarkoituksena onkin houkutella paikalle uusia alan standardoinnista kiinnostuneita ihmisiä. Lopullista ohjelmaa ei tässä vaiheessa vielä ole saatavissa. Tämän jälkeen WG5:n seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi Erlangenissa Saksassa 10.-12. lokakuuta 1996.

HL7:n työ USAssa on edennyt ja se on saanut joillekin standardeilleen ANSIn hyväksynnän. HL7:n työ on painottunut eniten sairaalan tietojärjestelmätasolle. HL7:n ja P1073:ntyö on osittain päällekkäin. HL7:n Automated data group on aloittamassa työtään. Sen piiriin kuuluvat myös mittaussignalien standardointiin liittyvät asiat, mutta tässä vaiheessa ei vielä tiedetä, kuinka paljon sen työ menee päällekkäin PT-021:n kanssa. HL7:stä voi saada lisätietoja suoraan USAsta osoitteesta Health Level Seven, 3300 Washtenaw Avenue, Suite 227, Ann Arbor, Michigan 48104-4250, USA, puh. +1-313-6777777, fax. +1-313-6776622, e-mail: hq@hl7.win.net.

Syksyllä 1995 Suomeen perustettiin HL7 Finland yhdistys joka on parhaillaan hakemassa 'International Affiliate' jäsenyyttä pää-HL7:ssa. Yhdistyksen puheenjohtaja on Niilo Saranummi VTT:ltä ja hallituksen jäseniä ovat Simo Pietilä, HYKS ja Esa-Matti Tolppanen, Digital. Jäseniä ovat kaikki isommat ohjelmistotoimittajat ja joukko muitakin mukaanlukien Datex-Engström.

Institute of Medical Records USAssa haluaisi TC251:tä vastaavan elimen perustettavaksi ISOon. Tätä on kuitenkin lykätty hetkeksi. CEN/TC251 on aktivoinut USAan standardointiryhmiä. Zywietz arvelee, että tulevaisuudessa tulee tapahtumaan harmonisointia maailmantasolla.

EWOS EG-MED (European Workshop for Open Systems, Expert Group Medical) on lähestynyt WG5:ä kirjeellä ja haluaa lähempää yhteistyötä. EG-MED on kiinnostunut myös ISO:n OSI-mallin alimmista kerroksista, joihin WG5:llä ei ole valtuuksia laatia standardiehdotuksia. WG5:n johtaja Christoph Zywietz näki yhteydenoton positiivisena, koska nyt aletaan ymmärtää myös OSI-mallin alempien kerrosten tarkastelun tarve. PT-021:n jäsen Kontronilla työskentelevä Melvin Reynolds valitiin PT-021:n yhteyshenkilöksi EWOS EG-MEDiin.

Alpo Värri

Signaalinkäsittelyn laitos, Tampereen teknillinen korkeakoulu PL 553, 33101 Tampere, Puh. 03-3652575, Fax. 03-3653857, E-mail: varri@cs.tut.fi.