Epävirallinen pohjoismainen yhteentoimivuusstandardointipalaveri 9.4.2015

Suomen Telelääketieteen ja eHealth -yhdistyksen vuosiseminaarin yhteydessä pidettiin epävirallinen pohjoismainen palaveri, jossa keskusteltiin mahdollisuudesta pohjoismaiseen yhteistyöhön terveyden seurannan laitteiden yhteentoimivuuden parantamiseksi. Jos Pohjoismaat pääsisivät alueella yhteisiin standardeihin, se voisi luoda yli 20 miljoonan ihmisen yhtenäisen markkina-alueen ja mahdollisesti toistaa NMT-puhelinjärjestelmän standardoinnin menestystarinan.

Läsnä kokouksessa olivat Mikael Johansson Ruotsista, Roald Bergström Norjasta, Hans Henriksen Tanskasta sekä Suomesta Arto Holopainen, Jari Porrasmaa, Sanna Virkkunen, Jaakko Lähteenmäki ja Alpo Värri. Lisäksi Juha Mykkänen oli keskustellut pohjoismaisten vieraiden kanssa edellisenä iltana.

Tanska on omaksunut Continuan lähtökohdaksi laiteliityntästandardoinnissa ja myös Norja liittyi Continuaan 2014. Ruotsi tehnee vastaavanlaisen päätöksen vuonna 2015. Koska Suomessa ei liene merkittävää kilpailevaa vaihtoehtoa Continua-pohjaiselle standardoinnille (joka pohjautuu IEEE 11073:een, HL7:n ja IHE:n työhön), ei kukaan suomalaisista esittänyt vastustavansa samanlaista kehitystä Suomessakaan. Näin pohja pohjoismaiselle yhteistyölle vaikuttaa hyvältä. Pientä kitkaa on mahdollista esiintyä siinä, kumpaa BlueTooth-lähestymistapaa (Bt-SIGin vai Continuan) suositaan ja toisaalta siinä, että Ruotsissa nähdään ZigBee BlueToothia parempana langattomana liikennöintitapana. ITU on hyväksynyt Continuan profiileita ITU-standardeiksi ja niitä on voinut vapaasti saada ITU:n www-sivujen kautta.

Jari Porrasmaa kertoi, että Suomessa on meneillään Tekes-rahoitteinen hanke, jossa mm. kartoitetaan yhteentoimivuusstandardointitilannetta Suomessa. Tämän hankkeen puitteissa pohjoismainenkin yhteistyö on mahdollista.

Tanska on siirtymässä aikaisemmin edistyksellisestä MEDCOM-standardipohjaisesta kansallisesta ratkaisusta HL7-standardipohjaiseen ratkaisuun. Joitakin osia toteutuksesta on jo saatavilla avoimena lähdekoodina. Tanskalainen alusta voisi olla hyvä lähtökohta pohjoismaiselle yhteistyölle. Voitaisiin jopa järjestää epävirallisia pohjoismaisia Connectathon-tapahtumia, kun päästään asioissa eteenpäin.

Jaakko Lähteenmäki esitti, että tapa, jolla suomalaiset yritykset pääsevät mukaan toteuttamaan sovellutuksia Taltioni-palveluun, voisi olla hyvä menettely myös pohjoismaisessa yhteistyössä. Hän ehdotti myös, että mukaan standardoitavaksi voitaisiin ottaa myös muita hyvinvointiin liittyviä tietoja, kuten ravinto, joita Continua ei standardoi, koska tämäntyyppiset asiat eivät liity laitteilla tehtäviin mittauksiin. Myös tapa, jolla palveluita tarjotaan käyttäjille, voisi olla pohjoismaisen vakioinnin kohteena.

Kaikki osapuolet olivat kiinnostuneita jatkamaan yhteydenpitoa. Sovittiin, että seuraava kokous pidetään verkkokokouksena 27.4.2015. Sitä järjestelee Jari Porrasmaa Sosiaali- ja terveysministeriössä.

Alpo Värri 10.4.2015
TTY/Signaalinkäsittelyn laitos