ISO/TC215 ja CEN/TC251 Wienissä 23.-26.9.2012

ISO/TC215 työryhmineen kokoontui Itävallan kauppakamarilla syyskuun lopussa 2012 tekemään päätöksiä terveydenhuollon tietotekniikan standardeista ja organisaatiouudistuksestaan. Kokouksen yhteydessä oli myös alan standardointielinten yhteistyö- ja koordinointielimen, Joint Initiative Councilin (JIC) kokous. Kokouksiin otti osaa hieman alle 200 henkilöä.

ISO/TC215:n hallinnollisia asioita

Joint Initiative Council (JIC) Open forum

JIC oli kokoontunut jo edellisenä päivänä pienessä piirissä Brown Keslerin (CDISK) johdolla ja nyt keskusteltiin mm. näiden keskusteluiden tuloksista. JIC:n koordinointitoiminta on kehittynyt CDISKin puheenjohtajuuskaudella, mutta se on vaatinut melkoisesti vapaaehtoistyötä. JIC:n hallinnollisista asioista tuotiin esille seuraavaa:
JIC:n työkohteiden tilanteesta raportoitiin seuraavaa:
 EN 13606 Health informatics -Electronic Health Record Communication ja Sprirometry test report ovat mahdollisia tulevia JIC-kohteita.

JWG7-kokousosuus

ISO/TC215:n ja IEC/SC62A:n yhteistyöryhmän kokouksiin osallistui 53 eksperttiä Sherman Eaglesin aja Todd Cooperin johdolla. WG7:n sihteeri Joe Lewelling tarjoutui JWG7:n sihteeriksi WG7:n hävitessä ja tarjous otettiin vastaan tyytyväisyydellä. Käsiteltävinä asioina kokouksessa olivat mm.
JWG7:n seuraavan kokouksen pitopaikka ja aika jäivät vielä avoimiksi, mutta todennäköisesti paikka tulee olemaan Euroopan ulkopuolella.

JWG7:n ja WG4:n yhteinen kokous

Käsittelyssä oli kolme aihetta:

WG2:n ja WG7:n yhteiskokous

TC215:n rakenneuudistuksessa WG2 ja WG7 yhdistyvät. Uuden WG2:n nimeksi ehdotetaan Systems and Device Interoperability. Scope statementiksi ehdotettiin "Standardization in the field of electronic exchange of information between organizations and clinical and administrative systems, including interoperability of devices", mutta tätä on kritisoitu siitä, että se jättää vahingossa ulkopuolelle personal health device -tyyppiset tuotteet. WG7:n puheenjohtajasta Patty Krantzista tulee lisävarapuheenjohtaja WG2:lle kevään 2013 ISO/TC215-kokoukseen saakka. Silloin koko puheenjohtajisto uudistetaan. Kansallisten standardointielinten tulee liittää oman maansa WG7:n jäsenet WG2:n jäseniksi, jollei tätä saada automaattisesti aikaan ISO/TC215:n sihteeristössä. WG2:n sihteerinä jatkaa WG2:n nykyinen sihteeri. WG2 kokoontuu tammikuussa 2013 yhdessä HL7:n ja DICOMin kanssa. Jos siihen kokoukseen halutaan WG7:n toimialueeseen kuuluvaa sisältöä, se voidaan järjestää. JWG7:n suhde ja uuden WG2:n välinen työkohteiden jako tehdään TC215:n puheenjohtajien kokouksessa.

ISO/TC215/WG7:n ja CEN/TC251/WGIV:n yhteiskokous

Tähän WG7:n viimeiseen kokoukseen oli tullut paikalle vain kahdeksan osallistujaa. Kokousrutiinien lisäksi käsiteltiin seuraavat asiat:
Tässä kokouksessa siirrettiin laiteliityntäasioiden hoito ISO/TC215/WG7:stä WG2:lle ja käytännössä päätettiin WG7:n toiminta.

Seuraavat kokoukset

Alpo Värri, TTY, 19.11.2012