Tuoreita CEN/TC251-dokumentteja ja äänestyksiä

STAKESin Matti Ojala tiedottaa seuraavassa uusista terveydenhuollon tietotekniikan esistandardiehdotuksista ja niiden äänestyksestä.

Listalla ei ole työryhmän CEN/TC251/WGIV projektiryhmien PT-34, PT-35 ja PT-36 dokumentteja. Ne ovat päässeet vasta First Working Document (FWD) vaiheeseen. Ne löytyvät TC251:n WWW-sivuilta http://www.centc251.org/ pääotsikon Work Items & Project Teams alta.

Näistä kolmesta FWD:stä saa lähettää sisältöä koskevia kommentteja itse dokumentissa mainittuun osoitteeseen elokuun 6. päivään 1999 mennessä. Työryhmän on otettava kantaa jokaiseen asialliseen kommenttiin, joten nyt on ehkä paras mahdollisuus vaikuttaa dokumenttien ja nisstä muodostuvie esistandardien sisältöön.


Matti Ojala:

CEN/TC251 on laatinut toisen työohjelmansa mukaisesti vuodesta 1997 esistandardeja ja nyt niistä on saatu viralliseen äänestykseen yhtaikaisesti yhdeksän.

TIEKE ry:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaan Stakes huolehtii terveydenhuollon tietojärjestelmien standardisointityöstä mukaanlukien äänestykset.

Stakes on tehnyt äänestyskierroksen helpottamiseksi WWW-sivut:

Äänestettävänä ovat seuraavat esistandardiehdotukset:


Alpo Värri

Signaalinkäsittelyn laitos, Tampereen teknillinen korkeakoulu, PL 553, 33101 Tampere, Puh. 03-3652575, Fax. 03-3653857, E-mail: varri@cs.tut.fi.