Kokousraportti CEN/TC251/JWG-kokouksesta Berliinissä 6.-9.6.2004

Yleistä

Euroopan standardoimisjärjestön CEN:n teknillisen komitean TC251 Health Informatics kaikkien työryhmien yhteiskokous järjestettiin DIN:n tiloissa Berliinissä 6.-9.6.2004. Yhteisistunnon osanottajamäärä oli noin 40 ja laiteliityntätyöryhmän noin 8.

Uutisia TC251:n puheenjohtajalta Gunnar Kleinilta

CENiin on tullut 10 uutta jäsenmaata, joista ei kuitenkaan ollut yksikään tällä kertaa edustettuna kokouksessa. EU näkee tarpeelliseksi laajentaa toisten EU maiden terveydenhuoltopalvelujen käyttöä, jos kotimaa ei kohtuuajassa pysty tarjoamaan palveluita. Tässä voisi myös terveydenhuollon EU:n laajuisilla tietotekniikkastandardeilla olla käyttöä. EU:lla on välitavoitteisiin jaettu eHealth-suunnitelma, jonka mukaan jäsenmaissa pitäisi pystyä tarjoamaan sähköisiä palveluita kansalaisilleen. Standardejakin olisi avuksi, muttei niitä ole otettu käyttöön. Tapansa mukaan GK toivoi rahallista tukea TC251:n toimintaan komissiolta.

On menossa CEN/ISSS kartoitus siitä, millaisia standardeja alalle pitäisi kehittää. Tuloksiakin on kartoitus jo tuottanut. Lisätietoja niistä osoitteessa http://www.CENeHealth.org

Ruotsi on päättänyt 7.5 vuoden jälkeen luopua TC251:n sihteeristöstä. Kiinnostuneet CEN:n jäsenmaat voivat ilmoittautua 25.6.2004 mennessä. Toistaiseksi vain Hollanti on ilmoittautunut. Uusi puheenjohtaja TC251:lle valitaan maaliskuuhun 2006 mennessä. Siirtymävaihe pyritään hoitamaan hyvin.

ISO/TC215:ssa (Health Informatics) on tapahtunut työryhmien johtajien vaihdoksia. HL7 saa myös TC215:ssä jalansijaa. Euroopalla voisi olla TC215:ssä etuja valvottavanaan, jotteivät standardit pohjautuisi liiaksi vain amerikkalaiseen tapaan tuottaa väestölle terveydenhuoltopalveluja. Terveydenhuollon älykorttiasiat ovat edenneet TC215:ssä.

On perustettu uusi maailmanlaajuisesti terveydenhuollon tietotekniikan standardointia koordinoiva organisaatio eHSCG. GK on sen puheenjohtaja. Tarkoitus on olla yhteyksissä alan eri organisaatioihin ja kaikki muut oleelliset paitsi IEC 62, joka vastaa lääkintälaitteiden sähköturvallisuudesta, on tavoitettukin. Organisaatiolla ei ole varsinaista toimivaltaa.

Lopuksi yhteissessiossa oli lyhyt austraalialaisten esitys siitä, miksi heillä pitkien etäisyyksien maana on tarpeen kehittää tietotekniikan hyödyntämistä terveydenhullossa. Joitakin austraalialaisten määrittelyjä on tuotu myös ISO/TC215:n käyttöön.

WG IV:n kokousosuus

Paikalla oli kahdeksan toisilleen jo hyvin osallistujaa. TC251:n sihteeristöstä Mats Soderlund kertoi aluksi, kuinka CEN aikoo nopeuttaa standardien tuotantoa kiristämällä erilaisia aikarajoja tuottaa väliraportti ja lopputulos. Näin standardin laatimisen kestoksi on tarkoitus tulla 15-24 kuukautta. Käytännössä hitaampi työkohde täytyykin aloittaa epävirallisesti ja vasta sen kypsyttyä on syytä käynnistää virallinen prosessi. Uusien jäsenmaiden myötä maiden äänestysosuudet muuttuivat, Suomella on seitsemän ääntä (esim. Saksalla 29) 341:stä.

Uusien sääntöjen johdosta WGIV poistaa työohjelmastaan kohteet Medical device communication - remote control ja Evaluation of physiological analysis systems, osa kaksi. Syynä on se, että nykyhenkilöresursseilla ei näytä mahdolliselta saada näistä aiheista tuotoksia määräajassa. Samoin voi käydä muutamalle muullekin hitaasti edenneelle kohteelle, myös ja myös TC215:ssä ISO 11073 -sarjan dokumenteille, koska rahallinen tuki IEEE 1073:n kehittäjäporukalle väheni. Suurin vahinko ehkä tapahtui siinä, kun pitkään työstetty yleiskuvaus ISO 11073-00000 Framework and Overview, joka olisi ollut hyvä johdatus standardiperheeseen, pääsi nyt tippumaan pois työohjelmasta. WGIV:n puheenjohtaja Melvin Reynolds (MR) näkee taustalla yritysten vyönkiristysohjelmat, joissa standardointiin osallistuminen on nähty asiaksi, josta voi luopua. Standardien tarpeeseen kyllä ollaan siellä täällä heräämässä, mutta tekijöitä ei tahdo löytyä.

Kuvantamisessa CEN/TC251 on nyt päätynyt standardissaan viittaamaan DICOMin standardiin vuodelta 2003. Tässä siis tunnustetaan de facto tilanne.

prEN 1064 SCP-ECG on menossa muutosten jälkeen lopulliseen äänestykseen tämän vuoden loppupuoliskolla. Jos se hyväksytään, Euroopalla on virallinen standardi EKG-rekisteröintien arkistointiformaatiksi. Hyväksyntä näyttää todennäköiseltä. Kohta hyväksynnän jälkeen on tarkoitus tuottaa siihen liite, jossa vähennetään konformanssitasot kahteen, lisätään viittaus uudempaan versioon koodistosta ja lisätään muutama määritys tiedonsiirrosta EKG-laitteesta eteenpäin. Kiinnostuneiden kannattaisi hankkia käsiinsä dokumentti TC251/N02-015 (jossa on ikävä kyllä pari painovirhettä) ennen virallisen standardin julkaisua.

Yleinen biosignaalien tallennusformaatti File Exchange Format for Vital Signs (FEF) on julkaistu, viitetiedot CEN/TS 14271 : 2003. (Aikaisemmin näistä teknisistä spesifikaatioista käytettiin nimitystä esistandardi.) Kokouksessa keskusteltiin, sopisiko määritys sellaisiin tarkoituksiin, jossa tehohoidon laitteelta kerätty ISO 11073 -määritysten mukainen data välitettäisiin HL7:n protokollien mukaan ja tallennettaisiin pysyvästi tähän FEF-muotoon digitaaliseen arkistoon. Asian tutkimusta jatketaan.

ISO/TC215/WG2:ssa vain terveydenhuollon RF-tiedonsiirtoa tarkasteleva raportti etenee nyt nopeasti, koska tälle tiedolle on kova kysyntä. RF-tekniikoista parhaat ominaisuudet näyttävät olevan IEEE 802.11B:llä, eikä sekään ole kovin hyvä. Ongelmana langattomissa tekniikoissa on mm. se, että viestien perillemeno ei ole yhtä varmaa ja tiedonsiirron kaistanleveys ei ole yhtä hyvin taattu kuin langallisilla tekniikoilla. Raportin pitäisi tulla lähiaikoina saataville ISO/TC215:n kautta. Dialyysiin liittyvä tiedonsiirto etenee myös IEEE 1073:ssa, koska dialyysifirmat ovat nähneet tarpeen tehdä tässä yhteistyötä. 802.11:n tietoturvaheikkouksista ilmestyi hiljattain varoitus http://www.ficora.fi/suomi/tietoturva/varoitukset/varoitus-2004-35.htm

Lopuksi keskusteltiin aiheesta Point of Care Medical Device Communication Application Gateway - HL7 Observation Reporting Interface (ORI) ISO/TC215 11073-60101. Lyhyesti sanottuna siinä pohditaan, miten ISO 11073 -laitteet kommunikoivat HL7-tietojärjestelmien kanssa. Britannian BSI rahoittaa tätä, koska sille on maassa tarvetta. Jotkut ajattelevat, että ORI voisi olla osa TV:n set-to-boxin ohjelmistoa ja ihmiset voisivat kytkeä siihen kodissa käytettäviä lääkintälaitteita. Saksassa Frauenhofer instituutti on hakemassa rahoitusta tällaiselle Linux-pohjaiselle hankkeelle

ISO/TC215 WG2:n puheenjohtajaksi nimitettiin MR ja medical device alaryhmän johtajan paikka jäi avoimeksi. Eurooppalainen voisi olla hyvä saada tähän, sillä muuten valittavaksi tulevalla Todd Cooperilla tuskin on aikaa muulle kuin IEEE 1073 - tyyppisille asioille, ei SCP-ECG:lle tai laboratoriotiedonsiirrolle.

Seuraavia kokouksia

Alpo Värri
Digitaalisen Median Instituutti, Tampereen teknillinen yliopisto

Takaisin CEN/TC251/WG IV:n Suomen seurannan WWW-sivulle: http://www.cs.tut.fi/~varri/finwg5mir.html