Standardointistrategiasta laboratoriotietojärjestelmille

CEN/TC251/WG IV:n valvonnassa toimii projektiryhmä (CALM-SSS), joka laatii strategialuonnosta sille, miten analyyttisten instrumenttien ja laboratoriotietojärjestelmien välistä tietoliikennettä pitäisi lähivuosina standardoida. Projektiryhmä on saanut aikaiseksi työdokumenttinsa (First Working Document, FWD) ja sitä esitetään hyväksyttäväksi WG IV:n seuraavassa kokouksessa Tukholmassa 31.1- 2.2.2000.

Työryhmä toteaa, että vaikka nykyään on yleisesti käytössä ASTM:n standardi E1394 ja hiljattain sitä on (tämän saman projektiryhmän toimesta) täydennetty WG IV:ssä, kaikkia ongelmia ei vielä ole ratkaistu. Jatkotyön pohjaksi ryhmä näkee HL7 version kolme (keskeneräinen) ja CEN/TC251/WG IV:n Vital Signs Information Representation, ENV13734 dokumentin (vaatii täydennyksiä analyyttisten instrumenttien ympäristöön). Ryhmä ehdottaa, että voitaisiin odotella, kunnes HL7:n versio 3 ja ENV13734 saataisiin jollain tavalla harmonisoitua ISO/TC215:ssä ja siltä pohjalta olisi mahdollisuus laatia myös laboratoriotietoliikenteeseen standardi, joka integroisi analyyttiset instrumentit sairaalatietojärjestelmään. Ryhmä ehdottaa, että nämä lopputulokset välitetään ISO/TC215:een ja kysytään sen neuvoa jatkotoimiksi.

CALM-SSS:n First Working Document on halukkaiden saatavissa sähköpostin liitetiedostona (Word-97) allekirjoittaneelta.

Alpo Värri
Signaalinkäsittelyn laitos, Tampereen teknillinen korkeakoulu, PL 553, 33101 Tampere, Puh. 03-3652575, Fax. 03-3653857, E-mail: varri@cs.tut.fi.