ISO/TC215 WG2 Domain Information Model draft kommentoitavissa

ISO/TC215 pitää kokouksensa Lontoossa 27.-30.8.2001. Työryhmän WG2 käsittelyyn on toimitettu päivitetty dokumentti CEN/TC251:n Vital signs information representation ENV 13734 Domain Information Model osasta sisältäen ENV 13735:n mukanaan tuomat lisäykset. Tämä Philipsin (entinen Agilent Medical Systems, entinen HP) Kai Hassingin päivittämä dokumentti tulee olemaan vastaavan ISO-standardin laadinnan pohjana.

Dokumenttia voi kommentoida esim. sähköpostitse CEN/TC251/WG IV:n puheenjohtajalle Melvin Reynoldsille, jonka kautta kommentit välittyvät laajempaan jakeluun.

Dokumentin voi noutaa www-sivun http://www.cs.tut.fi/~varri/tc251/aanestys/ kautta. Tämä hakemisto on salasanasuojattu, jotta dokumentteihin pääsisivät käsiksi vain valtuutetut tahot.

Alpo Värri
Signaalinkäsittelyn laitos, Tampereen teknillinen korkeakoulu, PL 553, 33101 Tampere, Puh. 03-3652575, Fax. 03-3653857, E-mail: Alpo.Varri@tut.fi.

Takaisin CEN/TC251/WG IV:n Suomen seurannan WWW-sivulle: http://www.cs.tut.fi/~varri/finwg5mir.html