Kokousraportti CEN/TC251/JWG-kokouksesta Manchesterissä 20.-22.5.2001

Yleistä

Euroopan standardoimisjärjestön CEN:n teknillisen komitean TC251 Health Informatics kaikkien työryhmien yhteiskokous järjestettiin Manchesterin konferenssikeskuksessa Englannissa 20.-22.5.2001. Kokoukseen osallistui kuutisenkymmentä standardoijaa eli suurin piirtein yhtä monta kuin edelliseen kokoukseen Berliinissä.

TC251:n yhteiset asiat

Varsinaisia kokouksia edeltävänä iltana pidettiin tutoriaali ebXML:stä ja SOAPista. Lyhyesti sanottuna ebXML on konsepti, jolla pyritään saamaan jopa pienet yritykset mukaan sähköiseen kaupankäyntiin. Karkeasti yksinkertaistaen SOAP on puolestaan yksi "kirjekuorikerros" sanomien välityksessä XML:llä ja sitä käytetään ebXML:ssä. Voi olla, että ebXML:llä on käyttöä myös terveydenhullossa.

Avaussessiossa TC251:n puheenjohtaja Gunnar Klein innosti yleisöä markkinoimaan TC251:n standardeja enemmän, jottei hyvä työ jäisi vaille sovellutuksia. Projektiryhmien 32, 40 ja 44 tuotokset ovat todennäköisesti menossa jäsenmaiden äänestyksiin syyskuussa. Yhteistyötä SNOMEDin kanssa viritellään, mitä Berliinin kokouksen SNOMED-tutoriaali jo hieman ennakoi. Vuoden 2001 jälkeinen EU-komission rahoitus TC251:lle on vielä kokonaan auki. CEN/TC251:n työstä suuri osa on viety ISO/TC215:een. ISO/TC215 ei kuitenkaan korvaa CEN/TC251:ä, sillä ISO ei ole osoittautunut paikaksi, jossa standardeja tehdään puhtaalta pöydältä. HL7 yllätti viimeksi ehdottamalla HL7 version kaksi standardeja ISOon sellaisinaan ja version kolme standardeja sitten, kun ne valmistuvat. GK:n mielestä ei kuitenkaan ole Euroopan edun mukaista, että vanhentuneeseen amerikkalaiseen tekniikkaan pohjautuvat standardit saavat tällä tavalla ISO-leiman. Esimerkiksi CEN:n ENV 13606-määrittelyn muotoisen elektronisten terveyskertomuksen siirto on jo alkanut siellä täällä Euroopassa eikä tätä eikä muitakaan aikaansaannoksia haluta suoralta kädeltä hylätä. Uusina työalueina TC251:lle kartoitetaan farmakologisia tietokantoja ja bioinformatiikkaa.

Uutisia ISO/TC215/WG 2:sta

Analyyttisten instrumenttien ja laboratoriojärjestelmien välistä tietoliikennettä standardoiva CEN:n ENV 13728 (ISO 18112) on viety ISOon tarkoituksena, että se äänestyksessä hyväksytään sellaisenaan lähiaikoina. IEEE 1073:n taholta on esitetty uutta numerointia ISOssa oleville dokumenteille, joilla on IEEE 1073:n numero, jotta ne olisivat helpommin tunnistettavia. Ehdotuksen mukaan esimerkiksi IEEE 1073.2.1.1:lle tulisi ehdotuksen mukaan numero 11073-20101. Yhteensä näitä dokumentteja on seitsemän kappaletta ja uusia lienee tulossa sitä mukaa kuin niitä IEEE 1073:sta valmistuu. Kiinnostavaa on se yksityiskohta, että IEEE 1073 ei enää haaveile omasta fyysisestä liitosjohtototeutuksesta vaan suosittelee 11073-30200:n informatiivisessa osassa RS232:n käyttöä. Infrapunaliitynnän käyttö on myös tulossa IEEE 1073:ssa ja TCP/IP-pohjainen tiedonsiirto ennemmin tai myöhemmin.

Yleisesti ottaen CEN/TC215/WG 2:n asioita on ollut hankala seurata, sillä TC215:n sihteeristö on hoitanut asioita niin leväperäisesti, ettei WG 2:n varapuheenjohtaja Melvin Reynoldskaan (MR) ollut eräässä vaiheessa perillä, mikä on kunkin työkohteen virallinen status. Seuraavassa yhteenveto tämän hetken tilanteesta: (lyhenteet: DIS = draft international standard, CD = committee draft)

Mainittakoon, että jos DIS-ehdotus menee läpi, WG2 ei voi tehdä siihen sisältömuutoksia, vaan se voidaan vain joko hyväksyä tai hylätä, kun sen sijaan CD:ksi hyväksyttyä dokumenttia WG2 voi muuttaa, kuten parhaaksi näkee.

WG2:n valmistelema teknillinen raportti Key Characteristics for Interoperability and Compatibility in Messaging and Communications Standards on hyväksytty jäsenmaiden äänestyksessä ja arvellaan julkaistavan ISO:n raporttina aikaisintaan kesäkuussa 2001.

WG2:n piirissä on valmisteltu raporttia teleterveydenhuollon järjestelmien ja verkkojen yhteentoimivuudesta (Interoperability of Telehealth Systems and Networks). 22.3.2001 päivätty versio 0.5 ei vielä ollut kovin antoisa painottuen terminologiaan ja videoneuvottelun standardien puintiin.

Keväällä 2001 kiersi WG2:n jäsenten parissa Gary Dickinsonin alullepanema kysely, jossa koottiin taustamateriaalia Internet-etiikka terveydenhuollossa -tyyppisen työkohde-esityksen valmistelemiseksi. Toinen mahdollinen uusi työkohde-ehdotus on "High-level message flows (Stakeholder to stakeholder)". WG2 hyväksyi tammikuussa 2001 uuden työkohteen "Trusted end-to-end information flows".

Lääketieteellinen kuvantaminen on ISO/TC215:ssä vieläkin hankalahko asia. DICOM-komitealla on nk. A-tyypin liaison-status ISO/TC215:ssä. DICOM-komitean asenne näyttäisi olevan se, että se ei halua ISO:n vaikuttavan standardeihinsa, mutta haluaisi itse määrittää kuvantamisen ISO-standardit. Joissain piireissä on pyritty edistämään terveydenhuollon käyttöön omaa kuvaformaattia, joka pohjautuisi johonkin yleiseen kuvaformaattiin, mutta sisältäisi lisäksi terveydenhuoltoon liittyvää metadataa, kuten potilaan nimi yms. Tällaista määrittelyä pitäisi ehdotuksen mukaan tehtämän ISO/IEC JTC1:ssä. Joidenkin mielestä tämä on turhaa ja jopa haitallista. Aiheesta on tuotettu raportti, joka on melko hyvä katsaus digitaalisiin kuviin terveydenhuollossa, vaikka kaikkiin sen mielipiteisiin ei haluaisikaan yhtyä.

WG IV:n kokousosuus

Paikalla oli 13 osallistujaa. Sen jälkeen kun Philips osti Agilentin terveydenhuoltolaitetoimialan, tässä yksikössä on ollut organisaatiojärjestelyjä, jotka ovat vaikeuttaneet heidän osallistumistaan kokouksiin. Todettiin, että CEN:n keskussihteeristö on julkaissut hitaasti TC251:n dokumentteja, mm. vuoden 1999 multimediaraportti on edelleen julkaisematta. WG IV:n jäseniä ehdotettiin ottamaan yhteyttä kansalliseen standardoinnin vastuuelimeensä, jotta prosessi nopeutuisi. WG IV esittelee jälleen tuotoksiaan MEDICA-messuilla Düsseldorfissa, Saksassa 23.11.2001.

Analyyttisten instrumenttien tietoliikennealueella ei tällä hetkellä tapahdu mitään CEN/TC251:ssä. WG IV esittää Wienin sopimuksen perusteella ENV 13728:n (CALM) viemistä ISO/TC215:een. Tehohoidon laitteiden yhteentoimivuus -työkohteessa työskentely tapahtuu tällä hetkellä paljolti ISO/TC215:n puolella hyvässä yhteismmärryksessä IEEE 1073:n kanssa.

PT-40 Biosignaalien ja -mittausten tiedostotallennusformaatti (FEF)

Työkohteen First Working Dokument oli kommentoitavana toukokuun puoliväliin saakka. Kommentteja tuli melko niukasti eikä niillä ollut vaikutusta itse formaatin määrittelyyn, vaikka jotkin niistä pienhköjä tekstimuutoksia aiheuttavatkin. PT-40:tä kehotettiin ottamaan yhteyttä IEEE 1073:n Jan Wittenberiin, jotta FEF:ssä määritellyt uudet tagit saataisiin otetuksi mukaan VITALin ISO-version kooditaulukkoon. PT-40:n tavoitteena on toteuttaa tekstikorjaukset kesäkuun loppuun mennessä, jotta dokumentti saataisiin TC251:n jäsenmaiden nähtäville ajoissa ennen syyskuun, 2001 TC251-kokousta, jossa sen hyväksynnästä esistandardiksi voitaisiin näin äänestää. Lisätietoja osoitteessa http://www.cs.tut.fi/~varri/tc251/pt40/

Lääketieteellinen kuvantaminen

CEN/TC251 teki aikoinaan päätöksen hyväksyä DICOM 3:n myös eurooppalaiseksi (esi)standardiksi. Asia toteutettiin lyhyellä dokumentilla, jossa viitattiin senhetkisiin valmiisiin osiin DICOM-standardia. Nyt viittaukset ovat vanhentuneet, koska DICOMin osia on uusittu. Nyt aiotaan tehdä ehdotus, jonka mukaan eurooppalainen esistandardi päivitetään siten, että se viittaa DICOMin nykyisiin versioihin poislukien supplementit 23 (Structured reporting) ja 30 (Waveform interchange), joissa CEN/TC251:lla on omia tuotoksia.

Evaluation of physiological analysis systems EPAS

Brittiläisenä työnä tehty ehdotus First Working Dokumentiksi ei ollut edennyt sitten Berliinin kokouksen, jossa se päätettiin jättää pöydälle. Jotta asia etenisi päätettiin ehdottaa TC251:lle rahoittamattoman projektiryhmän nimeämistä asiaa hoitamaan. Medinfo-2001:een Lontoossa elokuun lopulla olisi tarkoitus saada sessio aiheen ympärille Christoph Zywietzin vetämänä.

SCP-ECG Elektrokardiografian siirto- ja tallennusformaatti

SCP-ECG (ENV 1064) on saanut TC251:n hyväksynnän muuttumisesta esistandardista standardiksi. Se odottaa nyt ranskannusta. Ranskan Afnorilla on tähän kaksi kuukautta aikaa ja sen jälkeen SCP ECG:stä järjestetään kansallisten elinten äänestys ja todennäköisimmin se sitten julkaistaan virallisena standardina oli ranskannosta tai ei.

Interoperability, optional packages

Espanjalainen Alberto Bernal sai tehtäväkseen laatia projektiryhmän perustamisesityksen lääkintälaitteiden kauko-ohjauksen esistandardin kokoamiseksi. Tämä työkohde jatkaa siitä, mitä ENV 13735 INTEROP ei ehtinyt tehdä. Kyseiselle esistandardille olisi käyttöä teleterveydenhuollossa, jossa lääkintälaite voi olla vaikkapa potilaan kotona.

Short Strategic Study: HIDE

Tämän pienen tarkastelun tarkoituksena on selvittää, miten toimia, kun HL7:llä on LOINC-koodisto ja IEEE 1073:lla ja CEN/TC251:llä on VITAL-nimikkeistö (ENV 13734). Yksi mahdollinen etenemistapa on rekisteröidä VITAL-nimikkeistö yhdeksi HL7:n rekisteröidyksi nimkkeistöksi ja käyttää sitä rinnakkain LOINCin kanssa. Nimikkeistöissä on se periaatteellinen ero, että LOINC on lähinnä yksi pitkä lista koodeja, kun VITAL pitää sisällään puumaisen, huolellisesti mietityn rakenteen. HIDE-projektiryhmä valmistelee väliraporttiaan, joka ei tätä kirjoitettaessa (11.6.2001) ole vielä tullut jakeluun.

Descriptive Element for Interoperability of Device Data File Formats and Application Invocation

Nimihirviötyökohteessa ei ole tapahtunut juurikaan edistystä. Paul Woolmanin tehtäväksi annettiin laatia aiheesta työkohde-esitys, joka ottaa huomioon myös viimeaikaisen kehityksen XML-puolella TC251:ssä.

ENV 12611 Categorical Structure of System of Concepts - Medical Devices

Yllämainittu esistandardi sisältää ehdotuksen, jonka mukaan lääkintälaitteita pitäisi luokitella metatasolla, t.s. ei varsinaista luokitusta vaan säännöt siitä, miten luokitus tulisi tehdä. Se on ollut voimassa kolme vuotta ja ehdotettiin, että sen voimassaoloa jatkettaisiin kahdella vuodella. Sen jälkeen se pitäisi joko vahvistaa standardiksi tai lakkauttaa.

Health Information Infrastructure

WG I ja WG IV pitivät yhteiskokouksen, jossa keskusteltiin, miten ENV 12243 (HIF) ja ENV 12967-1 (HISA) voitaisiin sovittaa yhteen, kun niiden lähestymistapa on niin erilainen. Aiheesta on ollut keskusteluja jo aiemmin ilman merkittävää läpimurtoa. TC251:n ja HL7:n lähentyminen saattaa hoitaa asian siten, ettei kummallakaan edellämainituista tule olemaan kovin suurta merkitystä jatkossa. Yhteiskokous ehdottaa kuitenkin kansallisille TC251-seurantaelimille, että he nimeäisivät asiantuntijan päivittämään edellämainittuja esistandardeja (koska läsnäolijoista siihen ei ollut riittävää kiinnostusta). Asiantuntijoiden on määrä kokoontua lokakuussa 2001 tekemään tätä työtä TC251/JWG-kokoukseen. Jos kansalliset elimet eivät saa muodostetuksi iskukykyistä työryhmää, työkohteet taitavat hiljaa raueta.

IEEE 1073

TC251/WG IV:n ja IEEE 1073:n yhteistyö toteutuu nykyään ISO/TC215:n puitteissa, kuten jo edellä kävi ilmi. IEEE 1073:n asioita voi seurata www:ltä osoitteesta http://www.ieee-isto.org/mdcig/index.html paremmin kuin virallisesta www-osoitteesta http://grouper.ieee.org/groups/mib/index.html IEEE 1073:n piirissä toimivista yrityksistä on osa mukana myös Point of Care Connectivity Industry Consortiumissa, jonka tarkoituksena on vauhdittaa standardien kehittymistä alalle. Lisätietoja löytyy osoitteesta http://www.poccic.org/

Seuraavat kokoukset

Alpo Värri
Signaalinkäsittelyn laitos, Tampereen teknillinen korkeakoulu, PL 553, 33101 Tampere, Puh. 03-3652575, Fax. 03-3653857, E-mail: varri@cs.tut.fi.