CEN/TC251/WG IV:n projektiryhmäläisten hakua

CEN/TC251/WG IV:n piirissä pystytetään uutta projektiryhmää laatimaan potilasmittalaitteiden kauko-ohjausesistandardia. Tämä esistandardi pohjautuisi jo hyväksyttyyn ENV 13735 esistandardiin ja laajentaisi sitä. Erityisesti yritysten edustajia toivotaan mukaan projektiryhmään.

Projektiryhmän täytyy kattaa kustannuksensa itse, koska TC251:n tämän rahoituskauden rahat ovat jo sidottuja muihin tarkoituksiin ja seuraava rahoituskausi on vielä auki. Siksi työ tapahtuisi paljolti sähköpostin välityksellä.

Kiinnostuneiden pitäisi lähettää CV:nsä prof. Ricardo Ruizille mieluiten elokuussa 2001 ja tarjoutua mukaan projektiryhmään. Osoite on

Prof. Ricardo Ruiz
Bioengineering Area
Electronic Engineering Division
School of Industrial Engineering
Politechnical University Madrid
C/ José Gutierrez Abascal, 2
280010 Madrid, Spain
rruiz@upmdie.upm.es
Tph: +34 91 3363191

Lyhyt englanninkielinen kuvaus hankkeesta:

Following last CEN meeting in Manchester agreement, we have a new project within CEN/TC251/WGIV which is an extension of the Intermed PT35 work to the ACSE/CMDISE/Encoding rules layers of the ISO/OSI model. The objectives of this new PT is in the definition of requirements for a Remote Control optional package and the progress of work in this area. As you know, the Manchester CEN meeting concurred that this activity should be further pursued and agreed that Alberto Bernal (UPM team) should now prepare a draft proposal for the formation of a Project Team to work on the Remote Control optional package.

The name of the resulting ENV will be "Health Informatics - Interoperability of patient connected medical devices - Optional packages, remote control" and it shall define additional optional functionality to ENV 13735 for remote control communication function of medical devices.

Alpo Värri
Signaalinkäsittelyn laitos, Tampereen teknillinen korkeakoulu, PL 553, 33101 Tampere, Puh. 03-3652575, Fax. 03-3653857, E-mail: Alpo.Varri@tut.fi.

Takaisin CEN/TC251/WG IV:n Suomen seurannan WWW-sivulle: http://www.cs.tut.fi/~varri/finwg5mir.html