Tärkeitä uutisia CEN/TC251:stä 23.6.1996

Georges de Moor ilmoitti komission tehneen päätöksen, että TC251:n uudelle työohjelmalle ei enää saada rahoitusta, koska standardoinnin budjettia EU:ssa on rajusti leikattu. Samalla Georges de Moor ilmoitti erostaan TC251:n puheenjohtajana. Käynnissä oleva työ, josta rahoituspäätökset ja sopimukset on tehty aiemmin, viedään kuitenkin loppuun.

Edellä mainituilla ilmoituksilla on suuri merkitys TC251:n toiminnalle. Työohjelmaa on muutettava ja työkohteita joudutaan varmasti karsimaan. Aiottujen työkohteiden asiantuntijoiden hakukierrosta on siis myös lykättävä. Koska standardeja laativille projektiryhmille ei ilmeisesti saada rahoitusta (ehkä ei edes matkakuluihin), tutkimuslaitosten ja pienyritysten panos standardien laatimisessa supistuu merkittävästi. Matti Ojala Stakesista arvioi, että TC251/WG1-7 asiantuntijoiden työpaine tulee lisääntymään lähitulevaisuudessa, koska uusia työkohteita tullaan viemään eteenpäin WG1-7:n omissa pienryhmissä ulopuolisten projektiryhmien (PT) sijaan eli käytäntö muistuttaisi USA:n vastaavaa. TC251 kokoontuu seuraavan kerran syyskuussa ja sen jälkeen tiedetään enemmän.

Suomessa Lääkelaitos on irtisanonut SFS:n kanssa vuosia sitten tekemänsä sopimuksen CEN/TC251:n asioiden hoitamisesta Suomessa. TC251-asioista vastaa siis tällä hetkellä (kesä 1996) SFS, jolle tilanne on kuitenkin uusi. Stakesista otetaan SFS:ään yhteyttä kesälomakauden päätyttyä tilanteen selkiyttämiseksi. Luultavaa on, että SFS delegoi TC251-asiat jollekin muulle organisaatiolle. Tältä osin SFS lienee avoinna ehdotuksille.

Alpo Värri

Signaalinkäsittelyn laitos, Tampereen teknillinen korkeakoulu, PL 553, 33101 Tampere, Puh. 03-3652575, Fax. 03-3653857, E-mail: varri@cs.tut.fi.