CEN/TC251/WG5-tilannekatsaus ensimmäiseltä vuosineljännekseltä 1997

WG5-asiat

Vuoden 1997 kolme ensimmäistä kuukautta ovat olleet WG5:n osalta hiljaista aikaa. Tammikuulle suunniteltua kokousta siirrettiin aluksi ennalta määrittelemättömään ajankohtaan mutta hiljattain WG5:n vetäjä Christoph Zywietz ilmoitti kokousajankohdaksi toukokuun 12.-14. päivät kokouspaikkana DIN:n tilat Berliinin keskustassa Saksassa.

PT-021:n saksalaisjäsenten ydinjoukko on pitänyt muutamia kokouksia, jossa Vital Signs Information Representation -standardiehdotusta on hiottu eteenpäin. Koska kyseessä on ollut lähinnä yksityiskohtien korjailu, ei koko PT-021:tä ole katsottu tarpeelliseksi kutsua koolle.

Muiden WG5:n työkohteiden osalta ei ole raportoitavissa edistystä, sillä projektiryhmien rahoituspäätöksiä ei ole tullut. Ne suomalaiset, jotka ovat kiinnostuneita EPAS-työkohteesta (evaluation of physiolgical analysis systems), ehtivät juuri ja juuri ilmoittautua osallistumaan Turussa 14.-15.4.1997 järjestettävään workshoppiin, jonka otsikkona on "Registration, Certification and Marketing of Medical Software and Multimedia Products". Tilaisuudessa on kutsuttuja ulkomaalaisia ja suomalaisia puhujia, mm. EU:n Komission DGXIII:n C4:n johtaja Jean-Claude Healy. Lisätietoja saa Internet-osoitteesta tai soittamalla Turun yliopistoon sihteeri Leila Rotille tai kokouksen järjestäjälle Jari Forsströmille, fax: 02-2613920. Tilaisuuden hinnan mainittiin eräässä sähköpostissa alentuneen 900 markkaan (ainakin yliopistoväelle).

Terveydenhuollon tietotekniikan standardointi ja Suomi

Vaikka WG5:ssä on tapahtunut vähän, on muuten terveydenhuollon tietotekniikan standardointiin liittyen tapahtunut melko paljon. Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriö on perustanut kansalliselle tasolle standardisoinnin johtoryhmän. Stakesin edustaja on Sirpa Kuusisto-Niemi ja Pekka Ruotsalainen (PR) on pysyvä asiantuntija. Stakes on 20.12.1996 solminut TIEKE/STY:n kanssa terveydenhuollon tietojärjestelmiä koskevan standardisoinnin yhteistyösopimuksen. Sopimuksessa ISO- ja CEN- tehtävät kuuluvat Stakesille. Suomen virallinen edustaja muuttuu, Matti Ojalan (MO) pesti päättyy ja Pekka Ruotsalainen on Suomen edustaja sekä ISOssa että CEN/TC251ssä. Stakesin ja Kuntaliiton välillä on käyty neuvotteluja tiedonsiirtoa (WG3) koskevien tehtävien siirtämiseksi Kuntaliitolle. TIEKE/STY:n edellyttää kuitenkin, että äänestykset hoitaa jatkossakin Stakes.

30.1.1997 Stakesissa pidetyssä kokouksessa Pekka Ruotsalainen esitteli ajatuksensa kansallisen ja kansainvälisen terveydenhuollon tietojärjestelmien standardisointityön uudelleen organisoimiseksi. Tasoja on viisi:

  1. STM standardisoinnin johtoryhmä (Sirpa Kuusisto-Niemi ja PR)
  2. ISO ja CEN/TC251 työ (PR)
  3. Stakesiin terveydenhuollon tietojärjestelmien standardisoinnin koordinaatioryhmä (kansallinen taso), pj. PR, siht. MO, jäsenet WG 1-7 kansalliset edustajat ja teollisuuden edustajia
  4. WG 1-7 kansalliset edustajat vastaavat oman toimialansa asiantuntemuksen koordinoinnista (kansallinen taso)
  5. Aluetasolle muodostetaan vapaaehtoiset ryhmät tukenaan mm. WWW

On mahdollista, että resurssiongelmat eivät salli aivan näin laajamittaista toimintaa mahdollisen ISO:n työn ja CENin työn käynnistyessä uudelleen. Talven aikana MO on koonnut kansallista strategiasuunnitelmaa alan standardointyötä varten WG-edustajien avustuksella. Kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä MO:hon Stakesissa. Stakes tulee PR:n mukaan kevään aikana perustamaan standardisointityötä varten oman WWW-sivunsa.

Terveydenhuollon tietotekniikan standardointi ja Pohjoismaat

Pohjoismaiden tasolla Pohjoismaiden neuvosto on myöntänyt 300.000 Dkr terveydenhuollon tietotekniikan standardinnin pohjoismaisen yhteistyön tukemiseen. Koska WG5:n tehtäväkentän piirissä ei ole näyttänyt olevan sopivia yhteispohjoismaisia aiheita, rahat käytetään TC251:n muiden työkohteiden (pääasiassa WG1 ja WG2) pohjoismaiseen valmisteluun.

TC251-asiat

Euroopan tasolla on saatu päätös siitä, että TC251:n sihteeristö siirtyy Ruotsiin TC251:n uuden puheenjohtajan Gunnar Kleinin mukana. Kädenvääntöä on ollut TC251:n budjetista, jolla pitäisi rahoittaa standardointityötä. On esitetty arvioita, että TC251 voisi saada kolmasosan siitä, mitä sen vuoden 1996 kesällä valmistuneessa työohjelmassa esitettiin. Tilanne on tältä osin epäselvä. TC251:stä tuli juuri kirje, jossa halukkaita kehotetaan hakemaan työryhmien vetäjiksi mukana tulleilla hakukaavakkeilla. Arvatenkin mahdollisuuksia on vain henkilöillä, jotka ovat aiemmin tehneet itsensä jollakin tavalla tunnetuksi TC251:n piirissä.

Maailmanlaajuinen terveydenhuollon tietotekniikan standardointi

Amerikkalaisten aloitteesta on ryhdytty panemaan vauhtia maailmanlaajuiselle terveydenhuollon tietotekniikan standardoimiskomitean perustamiselle. Ensimmäinen amerikkalaisten ja eurooppalaisten yhteinen kokous oli joulukuussa 1996 ja siellä päätettiin perustaa kaksi työryhmää asiaa valmistelemaan. Ensimmäisen työryhmän tehtävänä on selvittää kaikki mahdolliset maailmassa käytössä olevat terveydenhuollon tietotekniikan standardit. Toisen työryhmän, jossa Suomellakin on ollut edustus Stakesista, tehtävänä on laatia alustavaa kuvausta siitä mitä maailmanlaajuinen standardointikomitea tulisi tekemään, jotta eri maiden kansalliset standardointiorganisaation voisivat päättää, tukevatko ne uuden komitean perustamista vaiko eivät. Jälkimmäisen työryhmän raportin englanninkielinen raakaversio on halukkaiden nähtävillä Internetissä. Siihen toivotaan kommentteja ennen vappua 1997, jotta lopullinen versio saataisiin toimitettua kesäkuun 1. päivänä. Raportin pääkohdat ovat

ISO/JTC1-komitean perustamisessa on kysymyksessä myös kauppapolitiikka ja siksi sen etenemisessä voi tulla mutkiakin matkaan. USAsta esitettiin sellaistakin, että uusi komitea standardoisi vain uusia työkohteita, jolloin markkinavoimien annettaisiin ratkaista sellaisten standardien kohtalo, jossa nykyisin on kilpailevia ehdotuksia eri maanosien välillä. Vuoden 1997 alussa Stakesin Matti Ojala arvioi, että uusi komitea voisi lähteä liikkeelle vuoden 1998 alusta, jos nopein vaihtoehto toteutuu.

Suomessa ISO/JTC1-komitean perustamishankkeet aiheuttavat paineita siirtää standardoinnin seurannassa painopistettä tälle puolelle CEN:n seurannan suhteellisen merkityksen vähentyessä. Tämä tulee tietenkin riippumaan myös siitä, millaiseksi eri elimien työnjako muodostuu Suomen kannalta tärkeiksi koettujen työkohteiden osalta.

EHTO-palvelin

Vesa Pakarinen, VTT: European Health Telematics Observatoryn (EHTO) WWW-palvelin on uusinut kasvonsa. Siellä on myös IMIA-WG16 kotisivu, joka mm. tähtää ISO/TC:hen Health Informatics alueelta.

EU:n Komission terveydenhuollon kuvantamisen ja multimedian workshop

EU:n tutkimuksen viides puiteohjelma on valmisteilla ja niin myös sen terveydenhuollon telematiikkaosuus. Maaliskuun 17.-18. päivinä 1997 EU:n Komission XIII direktoraatin C4-osasto järjesti Brysselissä workshopin "Integration of images for multimedia medical applications". Tilaisuuden tarkoituksena oli kartoittaa, mitä odotuksia ja tarpeita eurooppalaisella teollisuudella ja muilla lääketieteelliseen kuvantamiseen liittyvillä toimijoilla Euroopassa on viidettä puiteohjelmaa koskien. Samalla pyrittiin saamaan esiin kentän stanadrointitarpeita. Lyhyesti mainittuna tulos oli, että lähivuosien aikana toivottiin kuvantamisjärjestelmien integroituvan osaksi sairaalan tietojärjestelmää, järjestelmien ottavan paremmin huomioon niitä käyttävien yksiköiden työjärjestelyt ja tukevan niiden rationalisointia, DICOMin laajenevan kattamaan puuttuvia alueita, kyseltiin eurooppalaisen TC251/WG4-työn mielekkyyttä DICOMin ollessa vallitseva standardi ja odotettiin multimedian laajempaa esiinmarssia terveydenhuollossa. Yksityiskohtaisempi kuvaus tilaisuudesta on valmistunut ja luettavissa TTKK/SGN:n WG5-asioiden WWW-palvelimella.

EHTIA-kuulumisia

European Healthcare Telematics Industry Association (EHTIA) piti ensimmäisen kokouksensa Lontoossa 24.1.1997. Vain neljätoista yritystä on päättänyt liittyä EHTIAan tammikuun 1997 loppuun mennessä, joten alku vaikuttaa kivikkoiselta. EU:n Komission DG XIII-C4:n Jesus Villasante tukee kuitenkin EHTIAn pystyttämistä, jotta Komissiolla olisi jokin terveydenhuollon telmatiikkateollisuuden yhteisö, jota kuunnella toimintaa suunniteltaessa. Kokous ei valinnut vielä lopullista yhdistyksen puheenjohtajaa, koska jäseniä oli niin vähän ja Tim Benson jatkaa virkaatekevänä seuraavaan kokoukseen asti, joka suuniteltiin pidettäväksi viikolla 17/1997. EHTIA pyrkii anomaan tutkimusrahoitusta toiminnalleen EU:n Telematiikkaohjelmasta 15.4.1997 umpeutuvalla hakukierroksella. Muita aiheita kokouksessa oli keskustelu siitä, miten saada enemmän jäseniä, työohjelman valmistelu, yhteydenotot muihin alalla toimiviin organisaatioihin ja jäsenmaksujen suuruuden päättäminen. EHTIAsta antanee lisätietoja sen sihteeri Colin Waywell, 10 The Broadway, Amersham Bucks, HP7 0HP, United Kingdom, Puh. +44-(0)1494-433123, Fax. +44-(0)1494-722099.

Alpo Värri

Signaalinkäsittelyn laitos, Tampereen teknillinen korkeakoulu, PL 553, 33101 Tampere, Puh. 03-3652575, Fax. 03-3653857, E-mail: varri@cs.tut.fi.

Takaisin otsikkosivulle