` Tiedonsiirron peruskäsitteitä
Kotisivu | Edellinen sivu | Ylös | Seuraava sivu


19.1 Peruskäsitteitä


Perusperiaatteeltaan lähes kaikki tiedonsiirto on seuraavan kaavion mukaista:

Tiedonsiirron tarkoituksena on tietysti saada haluttu sanoma välitettyä lähettäjältä vastaanottajalle

 • mahdollisimman nopeasti
 • ilman virheitä (tai ainakin mahdollisimman virheettömästi)
 • (mahdollisimman halvalla)

Tiedonsiirtomenetelmiä voidaan jakaa eri ryhmiin useilla eri perusteilla. Tässä muutamia:

Analoginen vs. digitaalinen tiedonsiirto

 • Kaikki tietokoneitse välitetty tieto on yleensä digitaalista, analogista tietoa taas ovat esim. puhe ja kuva.
 • Itse tiedonsiirto saattaa tapahtua kuitenkin analogisena, vaikka välitettävä tieto olisi digitaalista, ja päinvastoin
  • Esim. modeemi voi välittää digitaalista dataa analogisessa puhelinverkossa
  • Toisaalta puhe voidaan ensin digitoida ja lähettää sitten digitaalisessa muodossa.

Yhteyspohjainen vs. pakettivälitteinen tiedonsiirto

 • Yhteyspohjaisessa tiedonsiirrossa ensin luodaan yhteys siirron osapuolten välillä, sitten siirretään tietoa ja lopuksi yhteys puretaan (esim. faksin lähettäminen).
 • Pakettivälitteisessä tiedonsiirrossa lähettäjä tekee tiedosta vastaanottajan osoitteella varustetun paketin ja jättää sen verkon välitettäväksi (esim. sähköposti).

Sitten muutamia usein esiin putkahtavia termejä:

 • Siirtotie tarkoittaa tiedonsiirtokanavan teknistä toteutusta.
 • Reitti on tietyn sanoman käyttämä "tie" esim. pakettivälitteisessä tiedonsiirtojärjestelmässä.
 • Tiedonsiirtonopeus ilmoittaa siirretyn informaation määrän aikayksikössä. Sen yksikkö on bittiä sekunnissa (b/s tai bps). Huom! Kyseinen lyhenne ei siis tarkoita tavua, vaan bittiä sekunnissa!
  • bps ei yksikkönä myöskään ole sama kuin baudi.
 • Baudi taas on yksikkö, joka ilmoittaa siirtotapahtumien määrän sekunnissa. Usein puhutaan virheellisesti baudeista, kun tarkoitetaan bps:ää. Yksi siirtotapahtuma saattaa siirtää kerralla useita bittejä.
  • Esim. modeemeilla, joilla tiedonsiirtonopeus on 9600 bps, on signalointinopeus vain 2400 baudia.Kotisivu | Edellinen sivu | Ylös | Seuraava sivu
Sanahaku | Hakemisto